Adresseavisen mener:

Byen må bestemme hvordan campus blir

Arbeidet med NTNUs nye universitetsområde går inn i en avgjørende fase når regjeringen om få uker uttaler seg om saken.

Døvekirka og NTNU: I dag er det park. Ett av alternativene for NTNUs campus foreslår å bygge i dette området. 

Saken oppdateres.

Det blir svært viktig at regjeringen går inn for en samlet utbygging og at NTNU og Trondheim kommune deretter blir enige om hvordan campus skal bygges. Da kan vi få et universitetsområde som gagner byen og som i størst mulig grad skåner parkområdene.

LES OGSÅ: Kampen om parken står nå

Kunnskapsdepartementet sa allerede i august at de går inn for et samlet, kompakt universitet fra Gløshaugen og vestover mot St. Olavs hospital. Nå gjenstår det at regjeringen gir NTNU klare rammer, slik at de kan fortsette med en helhetlig planlegging. Signaler fra regjeringen tyder på at det går i den retning, selv om det kan bli snakk om nærmere ti milliarder kroner.

Hvis regjeringen mot formodning velger å spre investeringen over mange år, vil vi få en etappevis utbygging. Det vil på alle måter føre til et dårligere resultat. Utbyggingen vil skje langsommere, og den blir vanskelig å planlegge, siden det vil oppstå usikkerhet om hva som vil skje etter hvert som årene går.

NTNU-rektor Gunnar Bovim er redd for at regjeringen vil spare penger på to områder. De kan si nei til et nytt senter for arkitektur, musikk og andre kunstfag og nye utstillingslokaler på Vitenskapsmuseet. Begge deler er viktig. Kunstutdanningen består av kreative fag der nyskaping står sentralt. Et senter for disse fagene vil berike hele universitetsmiljøet. Å oppgradere Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet vil bety mye for Trondheim sentrum.

Når regjeringen forhåpentligvis legger til rette for en omfattende og helhetlig utbygging, må detaljene avgjøres lokalt. Det nye universitetsområdet angår hele byen, og de folkevalgte som skal vedta de nødvendige reguleringsplanene, må få stor innflytelse.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Regjeringen griper inn i byutviklingen

Striden vil dreie seg om det skal bygges i Høyskoleparken eller ikke. Vi har tidligere gått inn for at grøntområdene i størst mulig grad må tas vare på. Formannskapet vedtok det samme for snart ett år siden, og kommunalråd Geir Waage (Ap) gjentok i Adresseavisen i går at parken skal spares.

Det bør være fullt mulig å komme fram til en løsning som både bevarer det aller meste av parken og gir NTNU et godt, nytt universitetsområde.

På forsiden nå