Debatt

Slik kan Elgeseter park spares når NTNU skal bygge sin nye campus

God plass: Enkelte steder mellom Gløshaugen og Elgeseter gate er det problemfritt å bygge. Også Hesthagen som i dag fungerer som parkeringsplass kan bebygges med høyhus, skriver innsenderen.  Foto: TRYGVE LUNDEMO

Saken oppdateres.

NTNU ønsker å utvide i grøntområdene rundt Gløshaugen og skal bygge 75 000 nye kvadratmeter for å få plass til dragvollmiljøet. Totalt skal det bygges 120000 kvadratmeter for å oppnå et samlet NTNU rundt Gløshaugen. Våre folkevalgte i Trondheim kommune sier klart nei til planene. Eventuelle nybygg vil legge beslag på store grøntarealer rundt Gløshaugen og helt ned til Elgeseter gate. Ordfører Rita Ottervik er klar på at den bestående parken foran hovedbygget ikke skal røres.

LES OGSÅ: En strålende nyhet for NTNU og byenDet samme gjelder Elgeseter park som brukes flittig av studenter og områdets lokalbefolkning. Parken var kirkegård frem til 1918 og anslagsvis 3 000 er begravet der. Kirkegården omfattet mer enn tre-firedeler av hele parken. En kirkegård er fredet i 40 år etter siste begravelse som sannsynligvis fant sted i løpet av siste verdenskrig. Forskriftene til gravferdsloven fastslår at dersom en nedlagt gravplass bebygges skal området gjennomgraves og eventuelle likrester gravlegges i felles grav på kirkegård. Dersom NTNUs administrasjon tvinger gjennom sitt forslag om utbygging i Elgeseter park går de bokstavelig talt over lik for å realisere sine planer. Dette må Trondheims befolkning v/våre folkevalgte sette en stopper for.

LES OGSÅ: Rammene for NTNUs nye universitetsområde innfrir nesten alle forventninger.I stedet for å legge beslag på grønne lunger og friluftsområder som tilhører Trondheims befolkning, er det vel mer nærliggende å se på hvilke utbyggingsmuligheter som eksisterer på selve Gløshaug-platået og nærliggende områder som fra før tilhører NTNU.

Jeg tenker på de store arealene sør for Realfagbygget ned mot toglinjen og Lerkendal stadion. Området består i dag av gamle og til dels forfalne bolighus som for flere år siden ble kjøpt opp av universitetet med tanke på fremtidige utvidelser. En storstilt utbygging i dette området legger ikke beslag på friluftsarealer eller vil være til vesentlig ulempe for nærmeste nabo som er Lerkendal stadion. Dersom dette arealet blir for lite kan det vurderes utbygging av plenen bak hovedbygget hvor det en gang i året gjennomføres immatrikuleringsseremonier.Også Hesthagen som i dag fungerer som parkeringsplass kan bebygges med høyhus. Et fjerde og kanskje noe omstridt alternativ kan være Dødens dal.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Realistene trenger kunstnerne

Det antas at ved å ta i bruk alle fire alternativer vil behovet for utvidelse av campus være dekket uten å spise opp grønne lunger og rekreasjonssteder som Trondheim by ikke har råd til å gi bort, samtidig som alle ligger i umiddelbar gangavstand til Gløshaugplatået, noe som visstnok er en forutsetning.

LES OGSÅ: NTNUs vindu mot byen trenger et nybygg

Er det noe byen ikke trenger er det mindre friluftsområder og grønne parker. Dette er noe både administrasjonen ved NTNU og våre lokale politikere må respektere og ta inn over seg.

Derfor – nei til NTNUs campusplaner i Elgeseter park, som for øvrig har byens peneste rododendronhage.

Kjell Waage 

Kjell Waage 

På forsiden nå