Adresseavisen mener

Regjeringen må droppe kravet om firer i matte

Tirsdag behandler Stortinget spørsmålet om skjerpede kompetansekrav for lærere.

Kunskapsminister Jan Tore Sanner og regjeringen har sørget for at studenter som vil bli lærere ,må ha minst karakteren fire i matematikk. Det er på tide å fjerne dette kravet, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Samtidig blir det omkamp om regjeringens krav om at studenter minst må ha karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Det er nå på tide å fjerne matte-kravet.

Skolen er og skal være i endring og utvikling. Det må stilles krav til kompetanse for alle som underviser. Lærerutdanningen ble først forandret fra toårig lærerskole, til treårig og nå sist til en femårig masterutdanning. Det har vært en riktig utvikling.

LES OGSÅ: Bare én av fem lærere i Trondheim mangler den mattekompetansen som kreves

Men det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen høsten 2016 innførte krav om at studenter må ha minst fire i mattekarakter fra videregående skole for å komme inn på lærerutdanningen. Det er merkelig at regjeringen tviholder på at faget matematikk skal stå i en særstilling. En lærer må ha fire i matematikk, mens det holder med tre i norsk. Det er et underlig prinsipp.

Når karakteren i ett fag blir avgjørende for om du kan bli lærer eller ikke, risikerer vi å gå glipp av mange dyktige lærertalenter som skoleverket trenger i fremtiden. Landet trenger flere lærere. Vi har sett en rekke eksempler på at mange som ønsker å bli lærere er blitt stanset på grunn av kravet om fire i matte.

LES OGSÅ: Flere rektorer i Trondheim vil ha mindre testing og karakterjag

Kunnskap om matematikk er viktig, men skolen må ha lærere som kan mer enn å regne. Evnen til å formidle, inspirere og skape interesse for læring bør telle like mye som mattekarakteren.

Vi har ikke råd til å stenge døra for flinke ungdommer som vil jobbe i skolen. Mange av dem skal ikke undervise i matematikk, men stenges likevel ute på grunn av en karakter i ett enkeltfag.

I dag diskvalifiseres potensielle lærerstudenter selv om de har et karaktersnitt på langt over fem, bare fordi de ikke når opp i matematikk. Tall og matte ligger ikke for alle, men de som også er dyktige i andre fag, kan likevel tilføre skolen kvaliteter som skolen har god bruk for.

Vi trenger lærere som også er gode i norsk, engelsk og en rekke andre fag. Veien inn til læreryrket kan ikke bare handle om tall.

LES OGSÅ: KrF sikrer flertall for at lærerne skal kunne avskiltes

På forsiden nå