Adresseavisen mener

Klokt om vanskelige spørsmål fra Høyre

Høyres programkomité sier ja til assistert befruktning for enslige, noe det er gode grunner for. Vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstvilkår må være de samme enten man er enslig eller par. Utover dette holder partiet fast på sine standpunkt om å si nei til surrogati, ikke utvidet mulighet for lagring av egne ubefruktede egg og nei til eggdonasjon.