Adresseavisen mener

Klokt om vanskelige spørsmål fra Høyre

Saken oppdateres.

Høyres programkomité sier ja til assistert befruktning for enslige, noe det er gode grunner for. Vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstvilkår må være de samme enten man er enslig eller par. Utover dette holder partiet fast på sine standpunkt om å si nei til surrogati, ikke utvidet mulighet for lagring av egne ubefruktede egg og nei til eggdonasjon.

Det er særlig spørsmålet om eggdonasjon som er krevende for partiet. Det opprører mange at kvinner ikke skal få samme mulighet til å oppfylle sitt høye ønske om å få barn som menn. Under fjorårets landsmøte måtte partiledelsen bruke sin autoritet for å få utsatt behandlingen. Nå har et stort flertall i programkomiteen tvilt seg fram til at Høyre ikke bør åpne for eggdonasjon. Det er en klok beslutning.

Det er hovedsakelig to argumenter som brukes for å tillate eggdonasjon. Det vises gjerne til at eggdonasjon er tillatt i utlandet og at stadig flere norske kvinner og par får dette utført i land som Spania og Russland. Når eggdonasjon i praksis blir brukt for å sette norske barn til verden, hvorfor skal ikke disse kvinnene få hjelp i Norge? Det bør aldri være et bærende argument. Noen land vil alltid ha en mer liberal lovgivning enn Norge. Politikerne må på selvstendig grunnlag vurdere hvor grensene skal gå for hva vi skal tillate her til lands.

Mange mener eggdonasjon er et likestillingsspørsmål. Når man tillater sæddonasjon, bør også kvinner få samme hjelp. Eggdonasjon er i motsetning til sæddonasjon et inngrep, men hovedinnvendingen er at de biologiske båndene mellom mor og barn brytes. Det har alltid vært slik at kvinnen som føder barnet er dets biologiske mor. Ved eggdonasjon har barnet en genetisk mor. Moren som bærer frem og føder barnet, blir barnets juridiske og sosiale mor. Det kan utfordre retten et barn har til å kjenne sitt opphav. Derfor bør man heller ikke tillate sæddonasjon med ukjent donor.

Det er en reell frykt for at eggdonasjon kan bidra til å flytte grenser, for eksempel i retning surrogati. En slik utvikling er det all grunn til å advare mot. Arbeiderpartiet har kritisert Høyre for å bruke for mye tid på dette spørsmålet. Det følger mange dilemma i kjølvannet av den lynraske bioteknologiske utviklingen. Det er få ting som egner seg dårligere for opphetede diskusjoner og raske beslutninger enn etiske spørsmål som berører liv og død. Politikerne må derfor tenke seg grundig om før de tillater eggdonasjon.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå