Adresseavisen mener:

Tungtrafikken må bort fra Klett sentrum

Vogntogene må bort fra Klett sentrum. Beboerne i området har vært plaget av støy og anleggsarbeid i flere år og må få klar beskjed om at stedet nå skal utvikles i positiv retning.

Reagerer: Beboere på Klett reagerer på at Statens vegvesen vil beholde trailerparkeringen i sentrum. Meningen var å flytte den ut til E6 når veiarbeidet er ferdig. 

Saken oppdateres.

De som bor og arbeider på Klett, fortjener en stor takk for at de har holdt ut mens arbeidet med ny E6 har pågått. Hvis alt går som planlagt, skal arbeidet avsluttes våren 2019. Da skal også det nye krysset mellom E6 og E39 stå ferdig, og det skal etableres døgnhvileplasser for langtransportsjåfører like ved dette krysset.

Dette vil være en viktig brikke i utviklingen av Klett sentrum. Langtransportsjåførene som trenger hvile, parkerer i dag inne i sentrum, rett ved en bensinstasjon. Disse hvileplassene er kun en midlertidig løsning og fører til støy- og trafikkproblemer.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Klett kveles, men kan få nytt liv

Klett har lenge sett fram til at langtransportsjåførene får et mer velegnet sted å parkere. LO går også inn for det, og det er vedtatt i bystyret i Trondheim. Nå har imidlertid Statens vegvesen lansert andre planer. De vil flytte dagens kontrollstasjon fra Sandmoen til det nye krysset ved Klett. Hvis de får det som de vil, blir det ikke plass til hvileplasser for langtransporten på denne tomta. I så fall kan vogntogene bli stående i Klett sentrum i årevis.

Avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen skrev i et leserinnlegg i Adresseavisen at de vil beholde de 22 hvileplassene der de er i dag. De har en avtale med bensinstasjonen i Klett sentrum som varer til 2026 og som kan forlenges. Belastningene Klett har vært utsatt for i flere år, vil på denne måten bli forlenget.

Det er helt uakseptabelt og dessuten i strid med et bystyrevedtak fra 2015. Trondheim kommune og Statens vegvesen må finne fram til andre løsninger, slik at en positiv utvikling på Klett nå kan komme i gang.

Leinstrand idrettslag arrangerer i kveld et folkemøte på Klett der dette er ett av temaene. Mange som deltar på møtet, vil nok også etterlyse en helhetlig plan for utviklingen av tettstedet. Bystyret ba om en slik plan allerede i 2010, og den burde vært utarbeidet for lenge siden. Etter mange år med støy og uro, er det på tide at folk på Klett får gode nyheter.

LES OGSÅ: Folk på Klett og Ranheim er lei av å vente på bydelsplaner

På forsiden nå