Adresseavisen mener

Metoo gjør kvinnedagen viktigere enn på lenge

Menn som oppfører seg påtrengende og som utnytter sin posisjon for å oppnå sex, er et alvorlig samfunnsproblem. Derfor bør Den internasjonale kvinnedagen få større oppslutning enn på mange år.

Metoo angår de fleste kvinner og gir årets 8. mars et slagkraftig og samlende innhold. 

Saken oppdateres.

8. mars får i år et mer slagkraftig og samlende innhold enn på svært lenge. Metoo-bølgen som har feid over Norge og verden de siste månedene, vil stå sentralt i markeringen. Kampanjen er noe av det viktigste som har skjedd i forholdet mellom kjønnene på flere tiår.

Etter at 8. mars samlet store folkemengder på 1970-tallet, har deltakelsen vært mindre de siste tiårene. I år ligger det an til at kvinnedagen får en oppblomstring. Oppmerksomheten rundt menns uakseptable oppførsel overfor kvinner har vært massiv de siste månedene, og mange vil nok møte opp for å gi beskjed om at dette ikke kan godtas.

LES OGSÅ: Flere steder får større 8. mars-arrangementer i år på grunn av metoo

Uakseptabel oppførsel er blitt avslørt i flere bransjer, og oppmerksomheten har vært størst i politikken. Antakelig har vi bare har sett toppen av isfjellet. Seksuell trakassering er nok mer utbredt enn vi har vært klar over. Problemet rammer også menn, men det vanligste er likevel at menn med makt forsøker å ta seg til rette overfor kvinner.

Kvinner har mange andre saker å kjempe for. Selv om likestillingen har kommet langt i Norge, er det fortsatt lønnsforskjeller mellom kjønnene, og vi har mange flere mannlige enn kvinnelige ledere. Likevel er det naturlig at metoo blir kvinnedagens hovedtema.

LES OGSÅ 2000 gikk i 8. mars-toget i Trondheim i fjor

Saken angår de fleste og dreier seg om noe grunnleggende i livet; råderetten over egen kropp. Metoo har også sammenheng med en tendens som har pågått i flere år: Unge kvinner og menn blir sett på som kjønnsobjekter, og mange legger ut nakenbilder på sosiale medier. Det fører til et usunt kroppspress som må bekjempes.

Det gjenstår å se om metoo får langvarige konsekvenser, om avsløringene vil føre til en varig endring. Det er dessuten viktig at rettssikkerheten i saker om seksuell trakassering blir ivaretatt, og at kampanjen finner en god balanse, slik at ikke flørting og vanlig, seksuell tiltrekning blir ansett som problematisk. En bred markering av at sexpress er uakseptabelt, er uansett på sin plass.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Ta ordet, kjerring!

På forsiden nå