Adresseavisen mener

Kirkemøtet må skape en ny giv

Prestemangel. Få blir døpt. Kirkevalg uten valgmuligheter. Den norske kirken har flere problemer som bør diskuteres under Kirkemøtet i Trondheim i helgen.

Problemer: Stemningen var god da biskop Herborg Finnset og andre deltakere kom ut fra Nidarosdomen etter åpningsgudstjenesten under Kirkemøtet. Adresseavisen mener Kirken har problemer som Kikemøtet må ta innover seg. 

Saken oppdateres.

Samtidig med at Kirkemøtet blir arrangert i Trondheim fram til mandag, har vi fått tre nyheter som gir Kirken grunn til bekymring. Adresseavisen fortalte fredag at vi kan få en betydelig prestemangel her i landet. Mange av dagens prester pensjoneres om få år, og det utdannes ikke mange nok til å erstatte dem. I tillegg opplyser NTB at bare litt over halvparten av norske barn blir døpt. På toppen av dette har Kirken problemer med å skape engasjement rundt kirkevalget i 2019.

Alt dette viser at situasjonen i Den norske kirken ikke er så lys som Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, ga inntrykk av da hun åpnet Kirkemøtet onsdag. Hun mener mediene gir et altfor negativt bilde av tilstanden og sa at det ikke stemmer at kirkene står tomme. Hun pekte også på at kirkens folk gjør en viktig innsats i mange norske lokalsamfunn.

Hun har selvfølgelig rett i at Kirken gjør en viktig innsats for mange. Vi er også enig med henne og Kirkens preses, Helga Byfuglien, i at kirkens folk skal engasjere seg i samfunnsdebatten, blant annet i spørsmål som handler om menneskeverd og nestekjærlighet. Engasjement er nødvendig for at kirken fortsatt skal spille en sentral rolle i samfunnet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Prestene må ut av sakristiet

Det er uansett et faktum at færre går i kirken, færre blir kirkelig konfirmert og færre blir døpt. Dette må Kirkemøtet ta innover seg. Når de i helgen skal vedta nye regler for kirkevalget, må de gjøre det som er mulig for å skape større interesse.

Slik det ser ut nå, kan det bli bare én liste å stemme på, en liste med appell til det liberale flertallet. Kirkens konservative opposisjon vil foreløpig ikke stille opp i valget. I så fall vil nok valgdeltakelsen bli enda lavere enn tidligere. Kirken trenger det motsatte. Den trenger åpne diskusjoner om hvordan Kirken skal utvikle seg videre for at den fortsatt skal være en sentral og samlende institusjon i Norge.

LES OGSÅ: Statsråden ble begeistret av åpningsgudstjenesten

På forsiden nå