Adresseavisen mener

Nynorsk og ex.phil. er gammeldags – og viktig

Fylkesordfører Tore O.Sandvik bidrar til å bygge opp under nynorskforakten som fortsatt preger deler av norsk ukultur.

Språkstrid: Fylkesordfører Tore O. Sandviks oppgjør med nynorsk i skolen bidrar til å bygge opp under nynorskforakten som fortsatt preger deler av norsk ukultur, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver til fylkeskommunen, fremmet ikke forslag om språkpolitikk i sin 190 sider lange rapport. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, foreslår likevel å fjerne nynorsk som karakterfag i grunnskolen og videregående skole. Sandvik sier han er imot norske elever som forsøkskaniner for utdaterte krav. Med det viser han et historieløst kunnskapssyn som forveksler lettvint med moderne.

At fylkesordføreren nesten konsekvent blander begrepene nynorsk og sidemål, er ikke bare hans problem. Det bidrar til å bygge opp under nynorskforakten som fortsatt preger deler av norsk ukultur. Hvis Sandvik ønsker debatt om norskfaget, om forholdet mellom hovedmål og sidemål, med erfaringer fra et trøndersk prøveprosjekt, er det vel og bra. Måten han innbyr til skoledebatt på, framstår mer basert på følelser enn kunnskap.

Utspillet til Sandvik låter som et slags ekko av utspillet fra frustrerte studenter ved Nord Universitet sist uke. De ønsker å fjerne det obligatoriske faget ex.phil., fordi «det føles ikke relevant for min utdanning», som Sofie Teistedal sa til NRK. Hun studerer eiendomsmegling ved universitetet.

Debatten om ex.phil., eller såkalt forberedende studier ved universitetene, er minst like gammel som de tilbakevendende forslagene om å droppe karakterer i sidemål. Det kan godt hende at det virker kjedelig og unødvendig å lære to norske målformer på skolen eller å studere emner som ikke framstår umiddelbart direkte matnyttig ved universitetet. Hva skal man med Spynorsk Mordliste og Immanuel Kant hvis man skal selge boliger?

Meglerfilosofi: Den store tyske filosofen Immanuel Kant som døde i 1804, kan muligens ha ett eller annet å lære selv vordende eiendomsmeglere også. (AP Photo) 

 

Utdannelse betød opprinnelig dannelse. Det er fortsatt grunn til å slå et slag for et kunnskapssyn med en større horisont enn kortsiktig nytte. Det er verdt å diskutere hvordan sidemålsopplæringen bør være og hva ex.phil. skal inneholde. Innføring i tenkningens historie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonslære, burde ikke være for mye å kreve av studenter som ønsker å studere ved et universitet. Det som kan virke gammeldags og lite nyttig, representerer i disse tilfellene verdier som dagens norske samfunn ikke bør kaste vrak på.

Les også: Tord Liens utfall mot musikk, dans og drama i skolen, er å rette danser for smed

På forsiden nå