Kystad-skandalen:

Trondheims befolkning har grunn til å føle seg lurt

Ukulturen i Arbeiderpartiet framstår mer som et mønster enn en uheldig enkeltepisode.

Det er uforståelig at det ikke har ringt en varselllampe hos politikerne. 

Saken oppdateres.

Kystad-saken var et sjokk for hele det politiske Trondheim. For et drøyt år siden avslørte Adresseavisen at daværende Ap-topp Rune Olsøs arbeidsgiver Staur hadde inngått en gullkantet avtale for å sikre at grøntområdet Kystad ble omregulert til boligbygging. Økokrims etterforskning avdekket videre at Aps gruppeleder Geir Waage lot sin gode venn Olsø formulere forslaget om Kystad, som viste seg å være svært så innbringende. Den førte til at Olsøs arbeidsgiver Staur kunne fakturere én million kroner til sine oppdragsgivere.

Dessverre for tilliten til våre politikere så tyder mye på at dette ikke har vært et enkelttilfelle, men snarere et mønster. Riksadvokaten har gått til det uvanlige skritt å gi Adresseavisen innsyn i avhørene med Olsø og Waage. Ikke bare har de to endret sin forklaring til politiet etter hvert som nytt materiale er blitt avdekket. Det som har kommet fram viser en kultur som ikke tåler dagens lys, men som så absolutt har offentlighetens interesse. Det har foregått et nitrist spill i kulissene i Trondheim Arbeiderparti. Ikke bare har Olsø trukket i trådene i Kystad-saken, han har i realiteten formulert Aps politikk for grønn strek og byutvikling.

Rune Olsø har fulgt reglene «til punkt og prikke» og meldt seg inhabil når grønn strek er blitt behandlet. Samtidig er det den samme Olsø som har ført vedtak i pennen, tegnet kart og skrevet notater til partiet i samme sak. Den inhabile Olsø formulerte til og med ordene som åpner for boliger øst for byen, i et område han selv har eierinteresser. En kan jo saktens undre seg over hva som gir mest innflytelse; Å delta i ordinær behandling i bystyret eller trekke i trådene i kulissene?

Dette har ikke Olsø klart på egen hånd. Han har hatt korrespondanse med tre sentrale personer i Arbeiderpartiets gruppe: Gruppeleder Geir Waage, kommunalråd og saksansvarlig Marek Jasinski og daværende gruppesekretær Audun Otterstad. Det store spørsmålet er hvorfor det ikke har ringt en bjelle hos noen av dem. Her er det altså tre personer som i varierende grad har visst om og vært en del av denne kommunikasjonen. Hovedansvaret har åpenbart gruppeleder Waage hatt, men flere har visst at Olsø har drevet et slags dobbeltspill og lagt sterke føringer i en sak der han har erklært seg inhabil. Likevel har ingen slått alarm. Hva sier egentlig det om kulturen i Trondheim Arbeiderparti? Har den etiske ryggmargsrefleksen blitt svekket av lojalitet, vennskap og tette bånd? Ordfører Rita Ottervik og resten av partiet har all grunn til å føle seg lurt. Men det har jommen meg også Trondheims befolkning.

Grønn strek er ingen bagatell. Det er en av de viktigste strategiske planene politikerne vedtar, særlig med tanke på mulighetene for å tjene mye penger. I Trondheim definerer det hvilke områder som ikke skal bygges ut. Forskjellen kan utgjøre milliarder. Er det ett område der politikerne bør holde tunga rett i munnen, være bevisst sin rolle og sterke makt, så er det i reguleringssaker. Presset på å få gjennomført sine utbyggingsplaner, er naturlig nok voldsomt. Det minste vi kan forvente er at politikerne har fellesskapets interesse fremst i pannebrasken, ikke hensynet til private utbyggere.

I Trondheim kan vi dessverre ikke føle oss trygge på at så har skjedd. I denne konkrete saken har det handlet om interessene til en representant for en utbygger som de siste tyve årene har vært en av Trondheims mektigste politikere. Det er kanskje ikke så rart at mange spør seg om dette kan ha skjedd i andre saker. Det burde være en øyeåpner for mange at uten Adresseavisen, Økokrims etterforskning og at riksadvokaten ga innsyn, ville dette forblitt skjult.

Det må svi ekstra for et parti som Arbeiderpartiet at det er hos dem dette har sviktet så grovt.

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

På forsiden nå