Kystad-skandalen:

Trondheims befolkning har grunn til å føle seg lurt

Ukulturen i Arbeiderpartiet framstår mer som et mønster enn en uheldig enkeltepisode.

Det er uforståelig at det ikke har ringt en varselllampe hos politikerne.  Foto: Terje Svaan

Kystad-saken var et sjokk for hele det politiske Trondheim. For et drøyt år siden avslørte Adresseavisen at daværende Ap-topp Rune Olsøs arbeidsgiver Staur hadde inngått en gullkantet avtale for å sikre at grøntområdet Kystad ble omregulert til boligbygging. Økokrims etterforskning avdekket videre at Aps gruppeleder Geir Waage lot sin gode venn Olsø formulere forslaget om Kystad, som viste seg å være svært så innbringende. Den førte til at Olsøs arbeidsgiver Staur kunne fakturere én million kroner til sine oppdragsgivere.