Adresseavisen mener

Alt som kan hjelpe barna, må forsøkes

Private tilbud til familier som har det vanskelig, kan være et verdifullt supplement til det offentlige barnevernet. Buan gård fortjener en takk for å ha bidratt til at flere familier holder sammen.

Trude og Ivar Buan driver Buan gård i Orkdal, der de blant annet tar imot familier som har kontakt med barnevernet. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i går om tilbudet ved Buan gård omsorgs- og utviklingssenter. De tar imot både familier med barn i skolealder og ungdommer uten foreldre. Brukerne oppholder seg på gården i tre til ni måneder og får oppfølging etterpå. Gården har hester, sauer, geiter og andre dyr som brukes i arbeidet med å få familiene til å fungere bedre. Det er mange eksempler på at familier som ellers ville blitt fratatt barna, har klart å holde sammen etter et opphold på gården.

LES OGSÅ: Statsråd Helleland imponert over trøndersk snuoperasjon i barnevernet

De som står bak et annet tilbud på samme område, Aglo familiesenter, forteller i Adresseavisens artikkel at omsorgsarbeidere som er sammen med familiene hele døgnet, får bedre innsikt i familienes problemer enn barnevernsarbeidere som er på kortvarige hjemmebesøk.

Vi ønsker slike tilbud hjertelig velkommen. Vi må være åpne for alle aktiviteter som kan bidra til at barn får en bedre hverdag og at familier ikke blir splittet. Barnas beste må alltid være det absolutt viktigste hensynet på dette området.

De som driver Buan gård, sier det er et tomrom i barnevernet, siden det offentlige stort sett ikke har annet å tilby enn fosterhjem eller institusjon. Private aktører kan fylle dette tomrommet ved å tilby hjelp, terapi og aktiviteter som det offentlige ikke har kapasitet til å drive.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Politikerne trenger bedre kunnskaper om barnevernet

Samtidig har Sissel Fjelnseth i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) et poeng når hun sier at slike sentre er kunstige arenaer der familiene oppholder seg i kort tid. Det er helt nødvendig at det kommunale barnevernet følger opp i tiden etterpå.

For at private tilbud skal fungere godt på barnevernssektoren, er tett samarbeid med det offentlige en forutsetning. Tilbudene må selvfølgelig ligge innenfor barnevernlovens rammer, og private aktører kan ikke overta alle oppgaver barnevernet har. Saksbehandling og arbeid med ømfintlige personopplysninger er et offentlig ansvar.

På forsiden nå