Brattørkaia trenger mye mer folkeliv

Over helgen åpner Handelshøyskolen BI sine nye lokaler på Brattørkaia. 1500 studenter flytter inn. Spørsmålet er om de vil skape mer liv og røre på en strekning som dessverre er nokså folketom etter kontortid.

Brattørkaia mangler folkeliv. Bygninger uten publikumstilbud i første etasje er noe av årsaken. Powerhouse bygges til høyre. BIs nybygg midt på bildet. 

Saken oppdateres.

BI kan bli en kjærkommen tilvekst til et område som i dag er altfor ensartet. Da omformingen av Brattørkaia ble planlagt, hadde kommunen som målsetning å skape et nytt tilbud til byens befolkning, et attraktivt område nært vannet. Mye skjedde i løpet av få år. Rockheim åpnet i 2010. De neste årene kom gangbrua som fikk navnet Sjøgangen, nytt kongresshotell og ny hurtigbåtterminal midt på kaia.

Kommunen har gjort et prisverdig arbeid med å gjøre området interessant. Lekeapparater og kunstneriske utsmykninger er plassert langs hele kaia og skaper en fin forbindelse til strandpromenaden mot Skansen. Et visst folkeliv er det også blitt, men det begrenser seg til rushtiden om morgenen og ettermiddagen, når folk er på vei til og fra jobb.

Brattørkaia er ikke et sted der folk oppholder seg hvis de ikke har en god grunn til det. Det er ikke der de setter seg på en uteservering og nyter kveldssola, for uteserveringer finnes knapt.

Les også kommentaren: Brattøra har lenge vært stengt av en berlinmur

Det har vist seg en rekke ganger tidligere at folkeliv ikke kan planlegges. Det er folket selv som må skape det, og Brattørkaia har hittil ikke vært forlokkende nok. Når man går langs kaia i dag, er det lett å se hvorfor. Bygningene har ikke publikumsrettet aktivitet i første etasje. Butikker og kafeer er helt nødvendig for å trekke folk. Det var en stor tabbe at kommunen ikke stilte strenge krav om mer aktivitet på bakkenivå da de ga byggetillatelser. At det ikke finnes boliger i nærheten, gjør det ekstra vanskelig å skape liv i bydelen.

Studenter fører gjerne aktivitet med seg, men foreløpig ser heller ikke BIs nybygg ut til å bli interessant for andre enn dem som studerer og jobber der. Ved siden av reiser det seg en gigantisk bygning med det skjemmende navnet Powerhouse. Den tar stor plass og blir svært synlig. Vi håper eierne gjør alt de kan for at bygningen vil gi noe tilbake til omgivelsene.

Les også kommentaren: Powerhouse blir fryktelig høyt, men ingen katastrofe

På forsiden nå