Adresseavisen mener

Vær åpen om ensomhet

En fersk studentundersøkelse viser at tre av ti studenter føler seg ensomme.

Alene ufrivillig: Tre av ti studenter følser seg ensomme, viser en fersk undersøkelse blant norske studenter.  Foto: Illustrasjonsfoto/Shutterstock

Saken oppdateres.

Det er flere enn tidligere, og signaliserer at ensomhet er et folkehelseproblem som vi må være mer åpne om.

Tusenvis av unge mennesker startet denne uka et nytt kapittel i livet sitt: De er blitt studenter. Mange av dem er nye i byen og må skaffe seg nye venner. Før de flyttet hjemmefra, hadde de kanskje en forestilling om at det blir lett å skaffe seg et sosialt nettverk. Når studiene er i gang, er det derimot mange som føler seg ensomme og isolerte. For noen er det heller ikke bare «oppstartproblemer», men en vedvarende, vond sinnsstemning.

FIKK DU MED DEG DENNE? Brattørkaia trenger mye mer folkeliv

Over 50 000 studenter har svart på Folkehelseinstituttets undersøkelse som kartlegger studentenes trivsel og helse. Nesten hver tredje student har svart at de opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte». Da den samme undersøkelsen ble gjennomført i 2014, var det nesten halvparten så mange som følte seg ensomme.

At det er flere enn tidligere som savner sosial kontakt, kan skyldes at flere svarer ærlig om hvordan de har det. Hyppigheten er uansett alarmerende, og for dem som er mest isolert er det en helserisiko på nivå med å være storrøyker eller å ha et større alkoholproblem, sier leder og lege for undersøkelsen, Kari Jussie Lønning til NRK. Det sier seg selv at slike problemer kan gå utover studiene.

Årets Ungdata-undersøkelse viser at norsk ungdom bruker mindre tid på hverandre og mer tid foran ulike skjermer. Det er grunn til å tro at mønsteret også gjelder for studenter. I så fall er det et signal om at det er viktig å møtes i det virkelige liv. At man aktivt oppsøker andre, deltar i foreningsarbeid eller idrettslag, er viktig for den psykiske helsen.

I årets immatrikuleringstale ved NTNU oppfordret rektor Gunnar Bovim studentene til å ta vare på hverandre. Ensomhet er en del av livet, men er samtidig mer tabubelagt enn andre psykiske helseplager som depresjon og angst. Mer informasjon og åpenhet fra studentorganisasjoner og lærestedets side, kan gjøre det lettere å be om hjelp og komme seg ut.

- Vær et medmenneske: Under årets immatrikulering oppfordret NTNU-rektor Gunnar Bovim de nye studentene til å bry seg om andre. - Du kan være den som bryter ensomheten. Du kan være den som gjør en forskjell, sa han. 
        
            (Foto: Vegard Eggen)

- Vær et medmenneske: Under årets immatrikulering oppfordret NTNU-rektor Gunnar Bovim de nye studentene til å bry seg om andre. - Du kan være den som bryter ensomheten. Du kan være den som gjør en forskjell, sa han.  Foto: Vegard Eggen

På forsiden nå