Adresseavisen mener

Kunst for alle er vel anvendte penger

I forrige uke ble skulpturen «Forventning», som er laget av den suksessrike kunstnerduoen Elmgreen & Dragset, avduket foran Trondheim sentralstasjon.

Kunst i offentlige rom betyr mye både for enkeltmennesker og for byutviklingen, skriver Adresseavisen på lederplass. Sist uke ble kunsterduoen Michael Elmgreen og Ingar Dragset sin skulptur «Forventning» avduket på Fosenkaia. 

Saken oppdateres.

Kunstverket er nok et eksempel på Trondheim kommunes pionerarbeid med kunst i offentlige bygg og byrom. Byplanleggerne har noe å lære av det langsiktige arbeidet som er gjort på dette feltet.

Den ni tonn tunge skulpturen på Fosenkaia koster 3,9 millioner kroner og har allerede fått mye oppmerksomhet. Skulpturen har form som en søyle med en hvit duk over, som om verket ennå ikke er avduket. Den kan gi forbipasserende et løft i hverdagen. Kanskje de trekker på smilebåndet og fabulerer over hva som «skjuler seg» under duken. Andre blir kanskje irriterte og lurer på hva slags ræl kommunen nå har brukt penger på? Uansett vil kunstverket vekke følelser, kanskje skape debatt og gi plassen utenfor sentralstasjonen en tydelig identitet.

FIKK DU MED DEG DENNE? Støres utspill er renspikket populisme

Samtidskunst i Trondheims byrom er en av grunnpilarene i kommunens kunstpolitikk. Den omfattende satsingen startet allerede i 2002, og har vakt oppsikt internasjonalt. I dag har Trondheim en av Norges største samlinger av unike kunstverk i offentlige rom. Verkene er plassert i skoler, på sykehjem og sykehus, på torg og i rundkjøringer, og ikke minst i bydelene. Noen kan brukes som lekestativ. Andre, eksempelvis minnestedet for 22. juli i Tordenskioldsparken, skaper ettertanke. Ordningen har også ført til at flere private utbyggere som står bak nye bygg og bomiljøer satser på kunst, og gjerne i sam-arbeid med kommunen. Hvis Trondheim søker om å bli europeisk kulturby i 2030, vil den store samlingen kunst ute og inne sannsynligvis bli et viktig punkt i søknaden.

Brattøra er foreløpig ikke et område som koker av liv og røre, men sammen med eksisterende kunst på Brattørkaia gjør «Forventning» bydelen mer attraktiv. Utsmykningene er gode eksempler på at kommunens kunstprosjekt er gjennomtenkt og ambisiøst. Hvordan det ser ut rundt oss, betyr mye. Hadde resten av byutviklingen vært like godt planlagt, ville nok Trondheim vært en bedre by i dag. Selvsagt er en slik kunstplan lettere å gjennomføre enn omfattende byggeprosjekter, men samtidig viser den at det er noe å lære av langsiktig planlegging.

LES OGSÅ: Ap må bære ansvaret for skandalen på Øya

I en årrekke sto Ullrika Wallin i spissen for den ambisiøse utsmykningsplanen av offentlige rom i Trondheim. Her er Wallin, som flyttet til Stockholm i 2016, avbildet foran «Løvetann» ved City Syd. 

I en årrekke sto Ullrika Wallin i spissen for den ambisiøse utsmykningsplanen av offentlige rom i Trondheim. Her er Wallin, som flyttet til Stockholm i 2016, avbildet foran «Løvetann» ved City Syd. 

På forsiden nå