Adresseavisen mener

Kom deg ut på høstjakt

Det er tid for høstjakt. Ikke nødvendigvis på levende vesener, men på døde ting som forsøpler en strand, tursti og park nær deg.

Marin forsøpling er et stort miljøproblem, og havstrømmene fører til at den midtnorske kystlinjen blir hardt rammet av forsøpling fra storhavet. Bildet er tatt fra opprydding utenfor Frøya. 

Saken oppdateres.

Lørdag er det internasjonal strandryddedag. Sammen med flere tusen frivillige har du mulighet til å gjøre ditt nærområde til et renere sted.

I forbindelse med den verdensomspennende dugnaden, arrangerer Hold Norge Rent en høstjakt på søppel. Det er allerede registrert 5000 frivillige ryddere. Innsatsen fortjener honnør og bør inspirere andre til å ta i et tak for miljøet.

LES OGSÅ: Det skal mye til for å nekte folk å debattere

Å samle avfall etter holdningsløse medmennesker som dumper søppel til lands eller vanns er kanskje ikke den mest forlokkende aktiviteten i helga. Likevel er det slik at litt søppelrydding her og der monner – også i ukas andre dager. Instagram-kampanjen #5forhvalen illustrerer at en liten innsats har betydning. Dersom hver femte nordmann plukker fem søppelting hver dag skåner vi naturen for potensielt 35 tonn søppel hver dag.

Opprydding før snøen kommer, er spesielt viktig. Søppel som blir liggende brytes ned til små biter som blir vanskeligere å rydde når våren kommer. Ved å rydde strendene og langs vassdrag beskytter vi også dyrelivet, så det eksempelvis blir renere til hekkesesongen starter neste år.

Marin forsøpling er et enormt globalt miljøproblem. Hver dag fyller vi verdenshavene med 22 000 tonn plast. Derfor kan det fortone seg som Sisyfos' resultatløse evighetsarbeid å få bukt med søppel som tilsviner og ødelegger både vår egen bakgård og havet. I vår foregikk det en durabelig ryddesjau i havgapet utenfor Frøya. Ryddefolkene kunne melde om en uendelig strøm med plastdunker, garnrester og biter av plast i havet.

De siste par årene har det skjedd en bevisstgjøring blant forbrukere og næringsliv. Håndtering og panteordningene er også blitt bedre. Miljødirektoratet har i år fordelt 80 millioner til tiltak mot marin forsøpling. Likevel er det ikke nok. Alle bør gjennom adferd og forbrukermakt bidra til en renere natur.

På forsiden nå