Adresseavisen mener

Idretts-Norge må støtte Helleland i dopingkampen

Norge vil gjerne ligge lengst fremme i kampen mot doping. Dessverre ser det ikke ut til at alle i norsk idrett helhjertet støtter det verdifulle arbeidet Linda Hofstad Helleland gjør på dette området.

Turbulent forhold: Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt hadde flere konflikter da hun var kulturminister. Nå sier Tvedt at han ikke aktivt vil fremme Hellelands kandidatur som Wada-president. 

Saken oppdateres.

Helleland (H) startet sin kamp mot doping da hun var kulturminister. Da ble hun også visepresident i Wada (Verdens antidopingbyrå). Når hun nå er barne- og likestillingsminister, fortsetter hun den samme kampen. Dessverre virker det som om hun ikke har et samlet Idretts-Norge i ryggen.

Det ble tydelig denne uka, da Wada slapp Russland inn i varmen igjen, enda Russland ikke fullt ut har innfridd kravene som Wada hadde stilt. - Dette kaster en mørk skygge over troverdigheten til antidopingbevegelsen, sa Helleland etterpå.

Hun var en av to som stemte mot å slippe Russland inn i organisasjonen. Skipresident Erik Røste sto på Hellelands side, men dessverre fikk hun ingen støtte av idrettspresident Tom Tvedt før avstemningen. Han var på tjenestereise i Kina og var helt taus. Da Norges idrettsforbund fredag formiddag sendte ut en pressemelding der de kritiserer Wadas vedtak, var det for sent. Inntrykket av at idrettspresidenten ikke støtter Helleland fullt ut, hadde festet seg.

LES OGSÅ: Idrettsforbundet får kritikk for sin manglende støtte til Helleland

De to har hatt et anstrengt forhold. Som kulturminister stilte Linda Hofstad Helleland strenge krav til norsk idrett. Det førte blant annet til at en gammel ukultur ble avslørt. Mange norske idrettsledere har lenge oppført seg som om de var unntatt fra regler som gjelder på andre samfunnsområder.

Ukulturen er enda verre i deler av internasjonal idrett. Flere internasjonale idrettsorganisasjoner er lukkede og mannsdominerte miljøer, og flere korrupsjonstilfeller er blitt avdekket.

Norge har nå en internasjonal idrettspolitiker som tar opp kampen mot dette. Linda Hofstad Helleland kjemper foreløpig en ensom kamp, men er kandidat til presidentvervet i Wada neste år. Selv om det er myndighetene i medlemslandene og ikke idrettsorganisasjonene som skal utnevne den nye presidenten, må selvfølgelig et samlet Idretts-Norge stille seg bak henne.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hvis Norge virkelig ønsker endring, må Helleland få full støtte

På forsiden nå