Adresseavisen mener

Svinepesten i Europa gir grunn til bekymring

Nedslaktingen av 128 000 norskeide griser i Russland på grunn av svinepest, gir grunn til uro.

Villsvin på vandring: En politimann observerer et villsvin i Berlin. Det blir for enkelt å gjøre villsvin til den store stygge ulven når det gjelder spredning av svinepest, når spredningen i stor grad er menneskeskapt av matindustrien, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nyheten om masseslakt av 128 000 norskeide griser i Russland på grunn av svinepest, fikk forrige uke større oppmerksomhet i danske medier enn i norske. Det skyldes nok delvis at Danmark er en stor eksportør av svinekjøtt, men også at vi i Norge ser ut til å være mer opptatt av eventuelle ribbekriser og pris enn dyrevelferd, sykdom og matindustri. Den norskeide svinefabrikken i Russland er et foruroligende bilde på moderne matindustri.

Den senere tids spredning av den smittsomme svinepesten i Øst- og Vest-Europa bør bekymre norske medier og forbrukere mer enn «den farlige butikktrenden» med å etterlate synåler i bananer, som flere norske medier har rapportert om. I Australia.

Svinepesten, som ikke skal være farlig eller smittsom for mennesker, er dødelig og svært smittsom mellom griser og villsvin. Etter flere tilfeller i Øst-Europa det siste året, ble det nylig registrert smitte hos to villsvin i Belgia. Det gir grunn til frykt for spredning over større deler av Europa.

Ifølge avisa Jyllands-Posten har Romania gått fra to utbrudd av svinepesten i 2017 til over 800 så langt i år. Ifølge Jan Dahl, sjefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer i Danmark, er det særlig fôring av svin med matavfall, samt spredning via villsvin som fører til spredning av sykdommen til nye land og områder.

Danske myndigheter har iverksatt tiltak for å hindre tyske villsvin i å ta seg over grensa fra Tyskland, ved hjelp av bedre gjerder. Tidligere i år meldte forskere ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø at den norske bestanden av villsvin i løpet av de neste 15 år vil kunne øke fra 1000 til ca 40 000, blant annet på grunn av varmere klima.

Det blir for enkelt å gjøre villsvin til den store stygge ulven når det gjelder spredning av svinepest. Mønsteret for spredning av den alvorlige dyresykdommene tyder på at omfanget av problemet også er menneskeskapt. Når hensynet til kvantitet og omsetning går på bekostning av dyrevelferd, går det ikke bare ut over kvalitet og etikk. Det kan også bli fare på ferde.

På forsiden nå