Kronikk

Arkitektene kjemper for å bevare gamle bygg snarere enn å rive

Interessen for å arbeide med nettopp vern, ombygging og videre bruk av eldre bygg er svært høy. Gamle hus rocker, mener Trondhjems arkitektforening.

Restaurering av gamle bygg kan både være mer tidkrevende og dyrere enn å bygge nytt. Men noen velger likevel å bygge om eldre bygninger som her på Britannia.  Foto: Håvard Jensen Haugseth

I sin fortvilelse over det økende forfallet i den tradisjonelle norske bygningsmassen, peker Daniel Johansen i sin kronikk «Gammelt hus blues» (Adressa 24.08.2018) på at dette skyldes flere yrkesgrupper. Først ut blant de anklagede er arkitektene. Ifølge Johansen har norske arkitekter manglende kunnskap og ønske om å jobbe med de komplekse utfordringene det å ivareta et gammelt bygg byr på. Som representant for fagstanden, vil Trondhjems arkitektforening, nyansere denne høyst generaliserende (og kanskje noe spissformulerte?) påstanden om arkitekters kompetanse om, og holdning til, vår bygningsarv.