Adresseavisen mener

Uakseptabelt hvis kulturskatter blir ødelagt

Når forslaget til nytt statsbudsjett legges fram i dag, håper vi det blir tydelig at regjeringen vil stoppe forfallet av norske kulturskatter.

Vikingskipene på Bygdøy forfaller. Adresseavisen mener regjeringen må sørge for at landets kulturskatter blir tatt bedre vare på. 

Saken oppdateres.

Å ta ta vare på verdiene vi har, er viktigere enn prestisjefylte nybygg. Derfor haster det med å sikre vikingskipene på Bygdøy, som har store skader, og Nationaltheatret, som er i så dårlig stand at det er fare for at det må stenge. I Trondheim er viktige kulturbygg som Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i elendig forfatning.

På Kunstmuseet i Bispegata måtte de ansatte i flere år gå rundt på loftet og sette bøtter under taket når det regnet. Altfor dårlig vedlikehold gjennom lang tid førte til at de måtte stenge dørene i flere måneder høsten 2016 og våren 2017 for å gjennomføre nødvendig reparasjoner.

Kunstindustrimuseet, som feirer 125-årsjubileum i disse dager, holder også til i nedslitte lokaler. De har foretatt jevnlig vedlikehold, men kan om noen år bli nødt til å stenge, slik at bygningen kan få en omfattende rehabilitering. Det bør ikke bli nødvendig, for det er nå på høy tid at Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet får en ny, felles bygning. Begge steder rommer kunstskatter for store verdier.

LES OGSÅ: Slik vil politikerne redde bryggene i Kjøpmannsgata

NRK har de siste dagene fortalt om helt uholdbare forhold ved Nationaltheatret i Oslo. Skuespiller Ellen Horn, som både er tidligere kulturminister og tidligere sjef på teatret, mener situasjonen er uverdig. Hun mener også at hvis vikingskipene på Bygdøy blir ødelagt, er det snakk om en internasjonal katastrofe. BBC har allerede vært på Bygdøy og laget reportasje om at skipene er i svært dårlig forfatning.

Skipene skal etter hvert flyttes til et nytt museumsbygg, men i mellomtiden trengs det midler slik at de kan tas vare på. Riksantikvar Jørn Holme mener vikingskipene er Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet har lenge hatt nbehov for nye lokaler

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier til NRK at hun tar situasjonen på alvor, at regjeringen har en plan for vikingskipene og «har gjort vedtak for å komme videre» med Nationaltheatret.

Men situasjonen er prekær begge steder, og det kom ingen penger til nødvendig vedlikehold da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt fram i mai. I dag bør regjeringen komme med andre signaler.

På forsiden nå