Adresseavisen mener

Uakseptabelt hvis kulturskatter blir ødelagt

Når forslaget til nytt statsbudsjett legges fram i dag, håper vi det blir tydelig at regjeringen vil stoppe forfallet av norske kulturskatter.

Vikingskipene på Bygdøy forfaller. Adresseavisen mener regjeringen må sørge for at landets kulturskatter blir tatt bedre vare på.  Foto: NTB Scanpix, NTB scanpix

Å ta ta vare på verdiene vi har, er viktigere enn prestisjefylte nybygg. Derfor haster det med å sikre vikingskipene på Bygdøy, som har store skader, og Nationaltheatret, som er i så dårlig stand at det er fare for at det må stenge. I Trondheim er viktige kulturbygg som Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i elendig forfatning.