22. juli-filmene utfyller hverandre

Fredag kommer den tredje av årets filmer om Utøya og 22. juli. Frykten for at det skulle lages spekulasjon og underholdning av tragedien var heldigvis ubegrunnet.

Utøya-filmene: Kaja, spilt av Andrea Berntzen, i Erik Poppes «Utøya 22.juli».  Foto: Agnete Brun

Vi må sannsynligvis tilbake til 2. verdenskrig for å finne en hendelse i Norge som har resultert i så mange filmfortellinger laget innenfor et begrenset tidsrom, som terrorhandlingene 22. juli 2011. At det i år har kommet to kinofilmer og en Netflix-film i løpet av få måneder, er ikke bare tilfeldig.