Adresseavisen mener

Det kan ikke lenger være gratis å forurense

Klimakrisen krever kraftige tiltak. Skal vi ha håp om å nå klimamålene, må vi ikke bare legge om livsstilen. Norsk politikk må endres på en måte som vil gjøre vondt.

Villere vær: Klimakrisen fører til at været blir mer uforutsigelig, som her under flommen i Skjåk nå i oktober. Strengere tiltak er nødvendig hvis vi skal klare å bremse utviklingen. 

Saken oppdateres.

Spørsmålet er om politikerne er tøffe nok, for hvis de skal stramme inn både innbyggernes og næringslivets frihet, kan det koste dem stemmer.

Etter at FNs klimapanel la fram en svært dyster rapport tidligere i oktober, ser vi tegn til at flere nå innser at en politisk kursendring er nødvendig. Viktige signaler om at noe er i ferd med å skje, kan vi lese i Dagens Næringsliv (DN). De er en av landets mest næringslivsvennlige aviser, og på lederplass er de tilhengere av at markedskreftene bør få relativt fritt spillerom.

DN har likevel innsett at markedskreftene foreløpig ikke kan hjelpe oss med å løse klimakrisen. På noen områder blir det nok mer og mer lønnsomt å satse på klimavennlige produkter, men utslippet av klimagasser må de neste årene reduseres så kraftig at betydelige reguleringer er nødvendig.

I en serie på ti lederartikler har DN pekt på klimatiltak de mener må inn i statsbudsjettet for 2019. Avisen er på flere punkter skuffet over forslaget til statsbudsjett som er lagt fram fordi de mener regjeringen ikke går langt nok.

LES OGSÅ: Andre storbyer får 1,5 milliarder til kollektivtrafikk. Trondheim får fem millioner til metrobuss.

DN har som motto for serien at den som forurenser, skal betale i stedet for å få betalt. De er kritiske til at staten i hovedsak skal bekjempe utslippene gjennom økte bevilgninger og vil heller ha høyere avgifter, på fossilbiler, båtmotorer og snøskutere. De vil også ha en moderne variant av veiprising. Avisen mener Norge i 2019 bør bli det første landet i verden der ingen klimagassutslipp er gratis.

Ikke alle avisens forslag er lette å gjennomføre umiddelbart, men vi støtter hovedprinsippet, om at den som forurenser, må betale. Vi regner med at regjeringen også har merket seg avisens forslag.

Mye av det tankegodset DN gir uttrykk for, har tidligere bare skapt gjenklang hos de ganske få velgerne som stemmer på Miljøpartiet De Grønne. Etter den siste rapporten fra FNs klimapanel, håper vi stadig flere nå ser at det er helt nødvendig med mer drastiske virkemidler enn dem som hittil er brukt.

LES OGSÅ UKEADRESSA: Forbruket må ned med 90 prosent

På forsiden nå