Adresseavisen mener

Det kan ikke lenger være gratis å forurense

Klimakrisen krever kraftige tiltak. Skal vi ha håp om å nå klimamålene, må vi ikke bare legge om livsstilen. Norsk politikk må endres på en måte som vil gjøre vondt.

Villere vær: Klimakrisen fører til at været blir mer uforutsigelig, som her under flommen i Skjåk nå i oktober. Strengere tiltak er nødvendig hvis vi skal klare å bremse utviklingen.  Foto: NTB Scanpix/Politihelikopteret, NTB scanpix

Spørsmålet er om politikerne er tøffe nok, for hvis de skal stramme inn både innbyggernes og næringslivets frihet, kan det koste dem stemmer.