Skolen skal være trygg for alle

En skole i Trondheim har mottatt trusler om skoleskyting. Politiet har etterforsket saken og mener truslene ikke er reelle, at det ikke er noen fare for at noen vil bruke våpen.

Camilla Trud Nereid, Trondheims kommunaldirektør for skole, har fått en vanskelig sak ved en skole der det i lengre tid har vært uro. 

Saken oppdateres.

Vi håper dette er nok til at foreldrene og elevene ikke lenger føler de har grunn til å være alvorlig bekymret.

Politiet ble raskt varslet da den første trusselen ble oppdaget i et brev adressert til rektor før helgen. Flere politipatruljer oppholdt seg i området store deler av dagen. De snakket med enkeltelever og fant ut at det ikke var noen grunn til å iverksette skolens beredskapsplan. Det samme skjedde da en ny lapp med en tilsvarende trussel ble funnet på slutten av skoledagen tirsdag.

Politiet opplyser at de ikke har informasjon om at noen av elevene ved skolen har tilgang til våpen og samtidig er i stand til å utføre alvorlig vold.

Skolen har lagt seg på en nøktern linje i informasjonen til elever og foreldre. Enkelte foreldre mener informasjonen har vært for dårlig. Andre vil hevde at skolen ville skapt unødig bekymring hvis de hadde dramatisert saken mer enn de har.

LES OGSÅ: Elev truet rektor og medelever med kniv

Vi har full forståelse for at en del elever og foreldre er bekymret, også fordi det har vært problemer ved denne skolen i lengre tid. Brannalarmen er blitt utløst, og hærverk og tyverier har forekommet flere ganger. Det skal bare være en håndfull elever som står bak, og mange vil spørre om hvorfor problemene ikke er ordnet opp i for lenge siden.

Slike skremmende hendelser er likevel unntak. Problemer med en håndfull elever ved én skole betyr ikke at det er blitt mer uro ved norske skoler. Alle undersøkelser tyder på det motsatte. Skolemiljøet er blitt bedre og bedre i mange år, og ungdomskriminaliteten har sunket kraftig.

LES OGSÅ: Ungdomskriminaliteten går i bølger

I Oslo-området økte likevel kriminaliteten blant barn og unge igjen i 2017. Skolene skal derfor følge nøye med på utviklingen. Allerede ved tidlige tegn på at dårlige miljø er i ferd med å utvikle seg, må skolene iverksette tiltak. Ved den berørte skolen i Trondheim må det ryddes opp så fort som mulig, slik at skolehverdagen blir trygg og god for alle.

På forsiden nå