Adresseavisen mener

Politikerne må prioritere Olavshallen høyere

Trondheim trenger et nytt konserthus. Spørsmålet er om Olavshallen skal bygges ut, eller om byen bør få et helt nytt konserthus på en annen tomt.

Trondheim Symfoniorkester la i 2013 fram forslag til hvordan Olavshallen kan utvides. Siden har saken blitt utretet lenge, uten at noe har skjedd. Fra venstre Gunnar Flikke og Roar Leinan fra TSO, og arkitekt Per Knutsen.  Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen

Formannskapet behandler i dag en sak som er blitt diskutert i mange år, uten at vi har kommet videre. Saken dreier seg om Olavshallen, men rådmannen har ikke noe dramatisk forslag til vedtak. Administrasjonen vil bare ha politikernes tilslutning til en plan for hvordan saken skal utredes videre.