Adresseavisen mener

Politikerne må prioritere Olavshallen høyere

Trondheim trenger et nytt konserthus. Spørsmålet er om Olavshallen skal bygges ut, eller om byen bør få et helt nytt konserthus på en annen tomt.

Trondheim Symfoniorkester la i 2013 fram forslag til hvordan Olavshallen kan utvides. Siden har saken blitt utretet lenge, uten at noe har skjedd. Fra venstre Gunnar Flikke og Roar Leinan fra TSO, og arkitekt Per Knutsen. 

Saken oppdateres.

Formannskapet behandler i dag en sak som er blitt diskutert i mange år, uten at vi har kommet videre. Saken dreier seg om Olavshallen, men rådmannen har ikke noe dramatisk forslag til vedtak. Administrasjonen vil bare ha politikernes tilslutning til en plan for hvordan saken skal utredes videre.

LES OGSÅ: En rundspørring blant trondheimspolitikerne i 2015 viste at de aller fleste vil bygge ut Olavshallen

Trondheim Symfoniorkester, som er den største leietakeren i Olavshallen, la allerede i 2013 fram planer for hvordan bygningen kan utvides, slik at den kan tilfredsstille dagens og framtidas behov. Det ble også utarbeidet en grundig rapport om hvordan bygningen kan bygges ut. Den ble behandlet i formannskapet for over tre år siden. Likevel ser det ut til at Olavshallens framtid er like uavklart i dag som den gangen. Det betyr at politikerne ikke prioriterer denne saken høyt nok.

Flere forhold må avklares før det kan gjøres et endelig vedtak om Olavshallens framtid. Hva som skal skje med konserthuset må også ses i sammenheng med den vanskelige situasjonen i de nedslitte lokalene til Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. De to kunstinstitusjonene har et sterkt behov for et felles nybygg.

LES OGSÅ LEDEREN: Kulturbyen Trondheim må slå til nå

Vi har tidligere gått inn for at Trondheim bør søke om å bli europeisk kulturby i 2030. Da må politikerne sette behovet for nye kulturbygninger høyere på dagsordenen.

Flere andre norske storbyer har fått nye konsert- og kulturhus de siste årene. I Trondheim har det i mange år skjedd svært lite på dette området. Neste år er det 30 år siden Olavshallen ble bygget. Det er med andre ord Trondheims tur til å få noen av de nye kulturbygningene byen trenger. Men først må politikerne finne ut hva de vil.

Ut fra det vi vet i dag, er det mye som tyder på at byen kan få et fullgodt, nytt konserthus ved å bygge ut Olavshallen der den ligger. Et sentralt plassert konserthus med allsidig aktivitet både på dag- og kveldstid kan bli en vitamininnsprøytning for Midtbyen. Noe saksutredning gjenstår likevel før vi kan vite dette sikkert. Vi håper politikerne i dag ber administrasjonen om å gjennomføre en slik saksbehandling raskt.

LES OGSÅ: Nå blir det utredet hvor et felles nybygg kan plasseres

På forsiden nå