Adresseavisen mener

Ikke riv «skiten» uten videre

Trøndelag fylkeskommune planlegger å rive Ladejarlen videregående skole i Trondheim for å bygge boligblokker på eiendommen.

Kulturhistorisk verdi: Det må være mulig å både bygge boliger og bevare deler av det gamle skoleanlegget på Ladehammeren, skriver Adresseavisen på lederplass.  Foto: Håvard H. Jensen

Saken oppdateres.

Det tidligere maritime skolesenteret er imidlertid et viktig arkitekturverk, og det må være mulig å bygge ut samtidig som man verner bygningskomplekset.

Fylkeskommunen varslet nylig start av arbeidet med en reguleringsplan for den tidligere skolen på Ladehammeren. De ønsker å omregulere eiendommen til boliger, og foreslår å rive mesteparten av dagens bygningsmasse. Planen er å bygge rundt 200 boliger fordelt på ni blokker på opptil seks etasjer. Fylkeskommunen regner med å få inn 200–300 millioner fra et salg, og pengene skal gå til å bygge en ny skole øst i byen.

LES OGSÅ: Taxfree-ordningen bør skrotes

Byantikvar Mette Bye mener derimot at det er en kulturhistorisk katastrofe om Ladejarlen, som åpnet i 1964, rives. Bye peker på at dette er arkitektur av høy kvalitet, og at den har kulturhistorisk betydning. Byantikvaren ber om at det lages en mulighetsstudie som viser hvordan bygningsmassen kan bevares og fortettes. Det høres ut som en klok plan.

Uansett hva som blir utfallet for tomta, skal vi være glade for at vi har fagpersoner som roper varsko i utbyggingssaker som berører byutvikling og kulturhistorie. Både byantikvar og riksantikvar, som har ansvaret for den statlige kulturminnepolitikken, har fagkunnskap og overblikk som kan hindre såkalte hundre- og tusenårstabber.

For hvor ofte har vi ikke sagt «riv skiten!» om bygg eller områder som vi der og da mener er stygge, betydningsløse og som hemmer byutviklingen? Mange sa det om trehusbebyggelsen både på Bakklandet, Svartlamon, Røros og i Levanger. I dag priser vi oss lykkelige over at bebyggelsen ble bevart og vernet. En del syntes nok også at «ruinene» etter Trondheim Mekaniske Verksted (TMV) var verdiløse. Nå er Nedre Elvehavn et eksempel på at det er mulig å utvikle et område samtidig som deler av det vernes. Også når det gjelder Ladejarlen, er det viktig at vi tenker lenger enn vår egen tids smak.

Politiet må svare når alarmen går, skriver Adresseavisen på lederplass.

På forsiden nå