Kulturtallenes utfordrende tale

Flere konserter, færre bøker og nesten all kunsten som selges er laget av menn. Det er tallenes tale for inntektsutviklingen i norsk kulturliv.

De store pengene: Salg av innspilt musikk utgjør i Norge en liten del av musikkinntektene sammenlignet med konserter, ifølge en ny rapport. Arrangement som Bruce Springsteen i Granåsen i 2016 gir større inntekter enn strømming og salg av innspilt musikk til sammen.  Foto: Rune Petter Ness

Rett etter regjeringens presentasjon av den første kulturmeldinga på 15 år, presenterte Kulturrådet denne uka rapporten «Kunst i tall 2017». Den kartlegger økonomien i kunstfeltene musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Kulturrådet og Rambøll Management Consulting er et interessant barometer på utviklingstrekk i kulturøkonomien.