Adresseavisen mener

Senter for havforskning en god nyhet for Norge

Regjeringen ga før helgen tydelige signaler om at de vil ha et nytt senter for havforskning i Trondheim. Dette er en framtidsrettet satsing som byen har grunn til å juble over.

Kjempefornøyde: Alle jubler for planene for Ocean Space Laboratories. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) tar selfie. Bak fra venstre: Sivert Bjørnstad (Frp), Jon Gunnes (V), Sintef-sjef Alexandra Bech Gjørv og NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Saken oppdateres.

Hva skal vi leve av etter oljen, er et spørsmål som har stått sentralt i norsk samfunnsdebatt i mange år. Svaret er at vi skal leve av mye forskjellig. Norge er et svært rikt land og har gode forutsetninger for å utvikle næringer som vil sikre velferdsstaten.

LES OGSÅ: Seks milliarder til nytt forskningssenter

Olje og gass vil gi landet store inntekter i mange år, men vi må forberede oss på at oljealderen vil ta slutt. Da vil havområdene utenfor den lange norskekysten fortsatt være et helt avgjørende felt å satse på. Vi er glade for at regjeringen har innsett dette.

Når de nå vil investere rundt seks kroner milliarder på havforskning i Trondheim, vil det få stor betydning ikke bare for Trøndelag, men også for Vestlandet og Nord-Norge og for hele landet.

De nye planene for Ocean Space Centre går ut på å bygge nye basseng både ved anlegget på Tyholt, i fjorden rett utenfor Trondheim sentrum, ved Hitra/Frøya og ved Ålesund. Skipsmodelltanken på Tyholt er nesten 70 år gammel, og det er på høy tid at Norge satser mer på dette området.

Det tok lang tid før regjeringen sa ja, men vi snakker om en satsing som vil bli viktig i mange tiår framover, og mye tyder på at planene er blitt bedre og mer langsiktige etter hvert som de har modnet. Satsingen vil antakelig føre til at Trondheim blir en spydspiss i havforskning, ikke bare i Norge, men internasjonalt. NTNU og Sintef har fått gjennomslag for å bruke de nye laboratoriene til allsidig og framtidsrettet forskning.

LES OGSÅ: Nødvendig for å gjøre skipsflåten utslippsfri

Havbruk, utvikling av moderne skipsfart, selvkjørende skip, undervannsroboter og nye måter å utnytte havets ressurser på, er noen stikkord for det som skal bli virksomheten i laboratoriene.

Dette er en framtidsrettet måte å tenke på som Norge trenger. Havbruk er allerede en av våre aller viktigste næringer, og den vil vokse mye de neste årene. Desto viktigere er det at virksomheten er klimavennlig og langsiktig.

Vi håper arbeidet med de nye laboratoriene nå skyter fart og at de kan åpne som planlagt i 2025.

På forsiden nå