Adresseavisen mener:

Ny skole gir Kolstad/Saupstad enda et løft

Forrige uke vedtok bystyret i Trondheim at Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole skal samlokaliseres.

Kulturhus: Det som kalles en kulturakse i anlegget byr på mange ulike funksjoner.  Foto: Illustrasjon: Filter/Spinn

Nye Huseby skole blir byens største skole og bygges ved siden av Heimdal videregående skole. Foreldre og lokalt politi er bekymret for at den store ansamlingen av barn og unge skal føre til problemer. Vi har likevel tro på at skolene, sammen med idrettshall og kulturhus, vil løfte bydelen i en enda mer positiv retning.