Adresseavisen mener:

Ny skole gir Kolstad/Saupstad enda et løft

Forrige uke vedtok bystyret i Trondheim at Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole skal samlokaliseres.

Kulturhus: Det som kalles en kulturakse i anlegget byr på mange ulike funksjoner.  Foto: Illustrasjon: Filter/Spinn

Saken oppdateres.

Nye Huseby skole blir byens største skole og bygges ved siden av Heimdal videregående skole. Foreldre og lokalt politi er bekymret for at den store ansamlingen av barn og unge skal føre til problemer. Vi har likevel tro på at skolene, sammen med idrettshall og kulturhus, vil løfte bydelen i en enda mer positiv retning.

LES OGSÅ: På høy tid med grep om Airbnb og kortidsutleie

Barneskolene Kolstad skole og Saupstad skole ble før sommeren slått sammen til Huseby skole. Skolen skal i neste rekke samlokaliseres med Huseby ungdomsskole i form av to bygg med hver sine uterom. Den nye skolen skal etter planen stå ferdig i 2021, og det skal være plass til 1150 elever. I tillegg til skole, skal anlegget huse en mindre idrettshall, arealer som egner seg til sambruk med kulturskolen, mottaksavdelinger for minoritetsspråklige elever samt et ressurssenter for hørsel og tegnspråk.

Selv om planen ser flott ut på papiret, er foreldre og nærpolitiet på Heimdal likevel bekymret. Den nærmeste naboen blir Heimdal videregående skole, som har plass til rundt 1020 elever, og de tror den store konsentrasjonen med barn og unge på ett sted kan by på problemer av ulik art. Politiet viser til at de allerede har hatt utfordringer rundt skoler på sørsiden av byen.

Levekårsundersøkelsen fra 2011 utpekte Saupstad/Kolstad som en bydel med særskilte utfordringer i Trondheim. Politikerne bestemte derfor i 2013 at den mangfoldige bydelen skulle prioriteres. Både voksne og unge i bydelen er involvert i det såkalte områdeløftet. Det består både av fysisk opprustning, samt å utvikle gode tilbud til de som bor der. Likevel viste en beboerundersøkelse i 2014 at beboerne trivdes godt, men at trondhjemmere andre steder i byen mente at Saupstad/Kolstad ikke er et godt sted å bo.

Selv om flotte bygg, grønne lunger og idrettshaller i seg selv ikke løser utfordringer knyttet til en skole eller et bomiljø, tror vi at det nye skole-, kultur- og idrettsanlegget på Saupstad/Kolstad vil gi bydelen et løft. I tillegg til et godt tilbud, vil det forhåpentligvis gjøre beboerne enda mer stolte av nabolaget sitt og gi det et bedre omdømme. Begge deler har betydning.

LES OGSÅ: Forkastelige angrep på folkevalgte

Det nye skoleanlegget blir byens største, og har plass til totalt 1150 elever.  
        
            (Foto: Illustrasjon: Filter/Spinn)

Det nye skoleanlegget blir byens største, og har plass til totalt 1150 elever.   Foto: Illustrasjon: Filter/Spinn

På forsiden nå