Adresseavisen mener

Verktøy for nabolag med større mangfold

Endelig gjør trondheimspolitikerne noe for å få kontroll med hybelutviklingen i byen.

Når huseierne ikke bor der selv, er det fare for at Møllenberg forfaller. Nå får kommunen et verktøy for å kontrollere hybelutviklingen. 

Saken oppdateres.

Vedtaket i bygningsrådet denne uka vil ikke bety noen drastisk endring av situasjonen, men det er et skritt i riktig retning.

Adresseavisen skrev for snart et år siden en serie artikler der vi skildret hvordan Møllenberg er i ferd med å bli fullstendig overtatt av studenthybler. Halvparten av huseierne i området bor der ikke selv. De leier ut til studenter. En liknende utvikling har i mange år foregått også i andre bydeler.

Trondheim er en studentby. Studentene er en berikelse for byen, og de trenger selvfølgelig husvære, helst så nært studiestedene som mulig. Men det er et problem hvis enkelte bydeler blir helt dominert av studenter, slik det nå er på Møllenberg. Når huseierne ikke bor der selv, kan det føre til dårlig vedlikehold. Byantikvaren er bekymret for at den verneverdige trehusbebyggelsen forfaller.

Adresseavisen har pekt på dette problemet i mange år, og Trondheim kommune har hver gang svart at de ikke har virkemidler som kan hindre huseiere i å sette opp lettvegger i leiligheter der det før bodde familier. Men lovverket åpner faktisk for en strengere kontroll med den type ombygginger som har foregått blant annet på Møllenberg. Loven sier at kommuner kan kreve at det «må foreligge særskilt tillatelse» før en huseier kan «dele opp boenheter til hybler».

Nå vil dette kravet bli innført både på Møllenberg og i andre bydeler der vi trenger kontroll med hybelutviklingen. Huseiere som vil bygge om, må heretter søke om tillatelse. Bygningssjef Trine Lill Johansen sier at vedtaket kan føre til en strengere praksis.

Enkelte politikere var i bygningsrådet usikre på hvor stor betydning den nye søkeplikten vil få. Den vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og Møllenberg blir ikke uten videre et mer mangfoldig nabolag enn i dag. Men vi tar det for gitt at det nye verktøyet som kommunen har fått, blir brukt effektivt og at det blir slått hardt ned på ulovlige ombygginger i de bydelene der søknadsplikten gjelder. Da er det håp om at mangfoldet kan beholdes i bydeler som ennå ikke er så hardt angrepet som Møllenberg.

På forsiden nå