Adresseavisen mener

Friske meninger, men ikke personangrep

Debattklimaet i Norge er blitt hardere de siste årene. Vårt ønske for 2019 er at vi alle konsentrerer oss mer om saker og standpunkter og ikke angriper personer.

Leder Alf Bjarne Johnsen og resten av Pressens faglige utvalg er opptatt av at det skal være stor takhøyde for ulike meninger i mediene.  Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix, NTB scanpix

2018 var et år der flere sentrale politikere havnet i medienes søkelys på grunn av uakseptabel, kritikkverdig eller uheldig oppførsel. Kritisk søkelys på mer eller mindre private gjøremål er noe våre fremste tillitsvalgte må finne seg i.