Adresseavisen mener

Friske meninger, men ikke personangrep

Debattklimaet i Norge er blitt hardere de siste årene. Vårt ønske for 2019 er at vi alle konsentrerer oss mer om saker og standpunkter og ikke angriper personer.

Leder Alf Bjarne Johnsen og resten av Pressens faglige utvalg er opptatt av at det skal være stor takhøyde for ulike meninger i mediene. 

Saken oppdateres.

2018 var et år der flere sentrale politikere havnet i medienes søkelys på grunn av uakseptabel, kritikkverdig eller uheldig oppførsel. Kritisk søkelys på mer eller mindre private gjøremål er noe våre fremste tillitsvalgte må finne seg i.

Vær Varsom-plakaten fastslår at en av pressens viktigste oppgaver er å drive samfunnskritikk og avdekke kritikkverdige forhold. Personer med makt må derfor godta at de blir utsatt for skarpere søkelys enn andre. Samtidig er det grenser for hvor nærgående pressen kan opptre, og vi skal alltid ivareta personvernet.

LES OGSÅ LEDEREN: Ytringsfriheten står ikke sterkt nok på NTNU

Det er en stor belastning for enkeltpersoner å bli utsatt for offentlig kritikk. Den nye medievirkeligheten, der alle kan ytre seg omtrent som de vil i sosiale medier, gjør belastningen enda større. Politikere og andre offentlige personer blir stadig utsatt for hets, trusler og hatefulle ytringer. Kvinner er ekstra utsatt for slik uakseptabel oppførsel.

Mange hatefulle ytringer i sosiale medier er direkte lovstridige. Politiet griper inn i enkelte tilfeller, og vi håper det fører til at de mest rabiate nettrollene besinner seg.

Vi er tilhengere av stor takhøyde i offentlig debatt og setter pris på friske meninger uansett meningsinnhold. 2018 har også vist at mange ikke har forstått at ytringsfriheten har vide rammer. Ingen skal straffes, verken av arbeidsgivere eller andre, for at de benytter seg av retten til å si hva de mener, selv om meningene er upopulære.

Samtidig må de som gir uttrykk for kontroversielle meninger, godta at de kan få kraftig motbør fra personer som mener noe annet. Vi må alltid huske at ytringsfriheten ikke bare gjelder oss selv og våre meningsfeller, men også alle andre.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kritikken mot Listhaug styrker ytringsfriheten

Norsk lov setter dessuten klare grenser for ytringsfriheten. Trusler og ærekrenkelser, trakassering, diskriminerende og hatefulle utsagn er noe av det vi har forbud mot.

Vi ser fram til friske debatter i 2019, med færre personangrep og med stor takhøyde og respekt for andre synspunkter enn våre egne.

På forsiden nå