Adresseavisen mener

Skal flere velge tog, må reisen gå mer på skinner

Bane Nors oversikt over jernbanens punktlighet i 2018 er ingen gledelig lesning.

Forsinkelser: Trønderbanen greide ikke Bane Nors punktlighetsmål i fjor, men er likevel mer presis enn Dovrebanen og Rørosbanen.  Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Med unntak av Raumabanen, nådde ingen av langdistansetogene målet for punktlighet. Hadde togene vært mer presise og attpåtil raskere, hadde det blitt mer attraktivt å ta tog.