Adressavisen mener

Miljøgata må bli mer trafikksikker

Olav Tryggvasons gate som miljøgate er en omlegging vi støtter.

Mindre biltrafikk er nødvendig, og vi støtter prøveprosjektet som har omgjort Olav Tryggvason til miljøgate. Samtidig er ikke sikkerheten helt god når gata reguleres med blinkende, gule lys. 

Saken oppdateres.

Likevel håper vi at de som evaluerer prøveprosjektet, noterer seg at dagens situasjon ikke er holdbar i lengden. Busser, gående og syklende som skal navigere langs en gate med blinkende gule trafikklys, er ikke ufarlig.

Som et prøveprosjekt er Olav Tryggvasons gate i Trondheim sentrum gjort om til miljøgate. Gjennomfartsåren som tidligere hadde fire felt, er gjort om til en kollektivgate med to felt og sykkelfelt på begge sider. Bussholdeplassene er bygd om og flyttet, det er bygd benker og bord langs fortauet på «solsida» av gata. Gjennomkjøring forbudt for privatbilister skal gi busstrafikken bedre flyt. Hensikten er at framkommeligheten for myke trafikanter og kollektivtrafikken skal bli bedre, og at det blir mer hyggelig å oppholde seg i gata. Ombyggingen legger også til rette for de nye og nødvendige metrobussene som begynner å rulle fra høsten av.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hver gang jeg kjører buss i miljøgata sitter jeg med hjertet i halsen

Så langt er Miljøpakkens prosjekt vellykket sett fra et miljøperspektiv. En undersøkelse som ble lagt fram for formannskapet i oktober, viste at det er blitt mye mer byliv med folk som oppholder seg i gata og mange flere syklende i hele området. Samtidig hadde omsetningen i butikkene sunket og bussene gikk saktere i rushtiden. Privatbilister som ga blaffen i gjennomkjøringsforbudet, fikk noe av skylda for tregere busser.

Nå har politiet heldigvis blitt hardere på å bøtelegge bilister, noe som antagelig vil bedre flyten for bussene. Likevel er vi undrende til at gata stadig vekk trafikkreguleres med blinkene, gule lys i rushtidene. Om ettermiddagen er det lange rekker med busser i begge retninger, og vi skjønner godt at bussjåfører bak rattet sitter med hjertet i halsen. Kanskje ville det blitt tryggere for alle med normal lysregulering i vintermørket. Det samme gjelder andre steder i byen hvor det lyser gult i rushtida.

Et prøveprosjekt handler om prøving og feiling, og evalueringen som skal være ferdig til våren, vil gi svar på hva som må endres. Likevel bør trafikksikkerheten bedres før den tid. Både kjørende og gående har ansvar, men gata må også bli mer trafikksikker.

LES OGSÅ LEDER: Bane Nors oversikt over jernbanens punktlighet i 2018 er ingen gledelig lesning

På forsiden nå