Adresseavisen mener:

Vi trenger handel med andre land

Etter at Theresa May har gått på nederlag etter nederlag i brexit-saken, er utfallet fortsatt helt uvisst. Hvilken avtale britene får med EU, vil få stor betydning for Norge og Trøndelag.

Theresa May har vært i hardt vær i Underhuset. Fortsatt vet vi ikke hvordan brexit vil ende. 

Saken oppdateres.

Storbritannia er en av våre aller viktigste handelspartnere. Landet importerte for eksempel norsk olje og gass for over 140 milliarder kroner i 2017. I fjor kjøpte britene norsk sjømat for over 6 milliarder kroner. Undersøkelser som er gjort i næringslivet i Trondheims-regionen, har vist at Storbritannia ligger på andreplass på lista over land denne regionen selger varer til. Det er bare eksporten til Sverige som er større.

Hvis britene i verste fall ender opp med en såkalt hard brexit og forlater EU uten en avtale, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for Norge. Dette viser at internasjonalt handelssamarbeid har stor betydning, ikke minst for et lite land med åpen økonomi. Vi selger svært mye til utlandet, ikke bare olje og gass, og vi er avhengige av regler for eksport og handel over landegrensene. Handel utgjør en stor del av det norske bruttonasjonalproduktet.

Britenes EU-motstand er ett av flere eksempler på at internasjonale handelsavtaler er under press. Under Donald Trumps ledelse er USA i ferd med å bli mye mer proteksjonistisk. Motstanden mot den såkalte globaliseringen øker i mange vestlige land. Bølgen av høyrepopulisme og nasjonalisme truer det internasjonale samarbeidet.

Kritikken mot Norges EØS-avtale øker også, og det er lett å forstå at mange er kritiske til at vi må forholde oss til et europeisk regelverk vi har liten innflytelse på. I det store og hele er handelsavtaler med andre land likevel en stor fordel for Norge, som har et lite indre marked og er avhengig av å selge til andre. Et stort flertall av politikerne våre er enige om dette, og tross kritikken, ser det ikke ut til at EØS-avtalen er truet med det første.

Likevel blir vi påvirket av det som skjer internasjonalt. I første omgang kan vi bare håpe at Storbritannia får en avtale med EU som gjør at vi kan beholde gode handelsforbindelser med britene.

På forsiden nå