Adresseavisen mener

Landbruket må ut av skyttergrava

Både av hensyn til klima og helse må vi spise mye mindre kjøtt, og budskapet ble ettertrykkelig gjentatt forrige uke.

Man trenger ikke å være enig i alle detaljer i EAT-rapporten, men det er umotvistelig at både dagens matproduksjon og matkonsum ikke er bærekraftig. Eksempelvis må vi spise mindre kjøtt.   Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Da presenterte EAT-stiftelsen i samarbeid med det seriøse tidsskriftet Lancet hvordan vi må endre kostholdet radikalt for at verdens befolkning skal få nok mat, god helse og et levelig klima. Ikke overraskende går kjøttindustrien i skyttergrava. Men klimaendringene er altfor alvorlige til at noen kan klamre seg til det bestående. I stedet bør bøndene legge seg i selen for å legge om landbruket slik at næringa takler en ny livsstil.

LES OGSÅ: Vi trenger handel med andre land

- Nei, nei, nei, svarte folk på gata da NRK spurte tilfeldig forbipasserende om de ville kutte drastisk ned på kjøtt for å redde klima og helse. Kjøtt er altfor godt, billig og lettvint til at de orker tanken på å fjerne det fra ukemenyen. En slik reaksjon er forståelig, nordmenn er vant med å spise mye kjøtt. Fra 1953 til 2006 ble kjøttforbruket pr. innbygger i Norge fordoblet. Utviklingen kan ikke fortsette, og derfor må både myndigheter og næringer legge til rette slik at vi raskest mulig endrer folks kostholdsvaner.

Det kan selvsagt diskuteres om det både er mulig og sunt at alle legger om kostholdet slik EAT mener vi må. Både ernæringseksperter og Helsedirektoratet er enige i hovedtrekkene om å spise mer plantebasert kost, og mindre sukker og kjøtt. EAT går imidlertid mer drastisk til verks, og hevder at vi kun kan spise 14 gram kjøtt daglig. Rådet fra helsedirektoratet er 70 gram.

Uenigheter til tross, den ferske rapporten illustrerer uansett at vi må gjøre store endringer raskt. Det er i tråd med den nyeste rapporten fra FNs klimapanel som slo fast at dagens matproduksjon og matkonsum ikke er bærekraftig.

Med dette som bakteppe, er det trist at representanter for landbruket møter budskapet med å gå i vranglås og latterliggjør innholdet. Det vises til at norsk landbruk er bærekraftig. Det er selvsagt godt at norsk kjøttproduksjon er mer klima- og dyrevelferdsvennlig enn andre steder, og sant nok står andre næringer for mer utslipp av klimagasser, men det løser ikke klimaproblemet. Bøndene – og Senterpartiet – bør lære av oljenæringa som gikk fra å være klimafornektere til å finne løsninger som gjør at den fortsatt kan bestå.

På forsiden nå