Adresseavisen mener

Skatteordning som trenger gjennomgang

Fremskrittspartiet har i regjeringsforhandlingene fått gjennomslag for lavere eiendomsskatt. Likevel kan skatten enkelte steder bli høyere enn før, blant annet i Trondheim. Det viser hvor problematisk denne skatteordningen er.

Saken oppdateres.

Eiendomsskatt er ofte nødvendig for å finansiere kommunale tjenester, og de fleste norske kommuner får inntekter på denne måten. I 2018 betalte innbyggerne i 370 av landets 422 kommuner eiendomsskatt.

Å beskatte bolig kan dessverre fungere usosialt. Hvis en minstepensjonist blir sittende alene igjen i en stor familiebolig, kan eiendomsskatten bli en byrde. Andre, som kjøper eiendommer og leier ut, kan derimot ha god råd til å betale denne skatten. De som har flere fritidsboliger, har også større skatteevne enn nordmenn flest.

LES OGSÅ LEDEREN: Eiendomsskatt er blitt ei sovepute

Systemet er dessuten forvirrende. Regjeringen mener folk vil få lavere eiendomsskatt når de nå senker grensen for hvor mye kommunene kan kreve inn. Grensen har vært inntil sju promille av takstgrunnlaget. Fra 2021 skal den ned til fire promille.

Men det er ikke antall promille av takstgrunnlaget som avgjør hvor mye folk må betale. Det er selve takstgrunnlaget som gir størst utslag – og dette takstgrunnlaget er det i stor grad opp til kommunene selv å bestemme.

Adresseavisen fortalte i går at selv om regjeringen vil gi oss lavere eiendomsskatt, kan skatten likevel bli høyere i Trondheim. Forklaringen er at kommunen kan øke takstgrunnlaget, som her i byen er relativt lavt, sammenliknet med for eksempel Bergen.

Et rettferdig takstgrunnlag er derfor viktigere enn skattesatsen. Sammenlikningen mellom Bergen og Trondheim illustrerer hvordan skjevhetene oppstår. Bergen har en skattesats på 2,6 promille. Satsen i Trondheim er drøyt seks promille. Hvis du eier en bolig på 120 kvadratmeter i Bergen, betaler du likevel 2 500 kroner mer enn Trondheim fordi takstgrunnlaget er høyere.

Regjeringen bør vurdere om Statistisk sentralbyrås boligverdier bør innføres som takstgrunnlag over hele landet. Siden eiendomsskatten er forvirrende og gir ulike utslag, avhengig av hvor vi bor, trenger systemet en grundig gjennomgang.

LES OGSÅ: Regjeringens beregninger er feil, mener kommunens finansdirektør

På forsiden nå