Adresseavisen mener

Heimdal VGS må få fortsette med sitt suksessløp

Kombinert satsing på utdanning og idrett bør heller stimuleres enn begrenses.

Betingelsene for idrettselevene ved Heimdal VGS bør ikke endres, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er trenerne Sven-Tore Jacobsen og Kristian Dahl i aksjon. 

Saken oppdateres.

Én av fjellvettreglene fortjener større utbredelse utenfor turområdet. Da tenker vi ikke på den om å grave seg ned. Det er ingen skam å snu, og forhåpentligvis har hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune lagt grunnlag for en fornuftig snuoperasjon når det gjelder vedtaket om utdanningsløp for idrettsfag ved Heimdal videregående skole.

I møtet før helga skulle hovedutvalget for utdanning ta stilling til et forslag fra fylkesrådmannen som vil innebære at utdanningsmodellen for Heimdal VGS blir lik modellen til de andre idrettsutdanningene i Trondheim. I dag er det en forskjell, ved at alle elevene på Heimdal får tilbud om et fireårig studieløp, mens det ved andre skoler bare er de største talentene som får tilbud om å bruke ett år ekstra på videregående.

Det kan kanskje virke logisk at alle skoler skal behandles likt, men en skole som har fostret idrettsutøvere som Johannes Høsflot Klæbo, Johan Forfang og Silje Waade har noen svært gode argument for å beholde sin modell. Derfor er det bra at idrettsledere og næringslivstopper har gått ut og advart sterkt mot å påtvinge en skole en annen modell enn den som har vist seg å fungere svært godt gjennom mange år, til oppsiktsvekkende gode resultat.

En kombinert satsing på utdanning og idrett bør heller stimuleres enn begrenses. Ikke alle vordende idrettsutøvere kan bli ekspertkommentatorer i framtiden. Det bør også være grenser for hvor langt det norske utdanningssystemet går i standardisering framfor fleksibilitet. Det kan være penger å spare på det første, men det er neppe best egnet til å få maksimalt ut av talenter på ulike områder, på ulike stadier.

Derfor er det bra at fylkesrådmannen nå er bedt om å komme tilbake med en nærmere utredning om bruk av fjerde opplæringsår og at relevante eksterne aktører involveres i utredningsarbeidet. Når målsettingen står klar om at Trøndermodellen på dette feltet skal være «verdens beste», er det bare å se på resultatene til Heimdal VGS og minne om det britiske ordtaket: «If it ain't broke, don't fix it». Eller la vær å justere noe som funker så godt, for å si det på trøndersk. Derfor vil vi altså minne om det utvidede bruksområdet til fjellvettregel nummer åtte.

På forsiden nå