Adresseavisen mener

For tidlig å ha bastante meninger om miljøgata

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) tar hardt i når han krever at sykkelfeltene skal fjernes fra Olav Tryggvasons gate umiddelbart.

Bussene må raskere fram i Olav Tryggvasons gate. En evalueringsrapport vil snart gi grunnlag for å vurtdere hvordan trafikken bør organiseres. 

Saken oppdateres.

Han har fått hele fylkesutvalget bortsett fra Miljøpartiet De Grønne med seg på et slikt vedtak. Vi mener det er forhastet.

Sandvik begrunner vedtaket med at situasjonen i Olav Tryggvasons gate er trafikkfarlig for syklister og viser til en rapport fra AtB. Men rapporten ber om at trafikksikkerheten blir vurdert av eksperter og inneholder ingen konklusjoner. I den siste uttalelsen om prøveprosjektet som AtB skrev i januar, står det riktignok at mange konflikter oppstår når syklister blir blandet med andre grupper trafikanter. AtB vil at sykkelfeltene skal fjernes, men begrunner det ikke med trafikkfare.

Prøveprosjektet har pågått siden juli i fjor. Hvis den nye måten å organisere trafikken på virkelig hadde vært trafikkfarlig, tar vi det for gitt at politiet og de som har ansvar for trafikksikkerheten, hadde grepet inn for lenge siden.

Vi har tidligere støttet prøveprosjektet med miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Trondheim må legge til rette for at bussene får god framkommelighet i sentrum og at det blir enklere å gå og sykle. Det er fornuftig å gjennomføre prøveprosjekter for å finne ut hvordan byen kan nå dette målet.

LES OGSÅ LEDEREN: Bussene må fram i sentrumsgatene

Mye tyder likevel på at prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate ikke er helt vellykket. Blant annet bruker bussene mer tid gjennom gata enn før, mens det motsatte var intensjonen. Blinkende trafikklys og dårlig skilting i gata har også vært et problem. Vi utelukker heller ikke at det kan være like fornuftig å lage sykkelfelt i gater som går parallelt med Olav Tryggvasons gate. Trondheim mangler for øvrig sammenhengende sykkelfelt gjennom byen.

En grundig evaluering av hvordan prøveprosjektet har fungert, blir lagt fram for trondheimspolitikerne om et par uker. Da kan politikerne gjøre seg opp en mening om hvordan trafikken i gata skal organiseres. I motsetning til fylkespolitikerne, som kun har ansvar for kollektivtrafikken, må Trondheims-politikerne tenke mer helhetlig på byens utvikling. Evalueringen som kommer, må tillegges mye større vekt enn et forhastet vedtak i fylkesutvalget.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Midtbyen lkan blomstre når bilene blir færre

På forsiden nå