Adresseavisen mener

Bibliotekene trenger e-lydbøker

Norske forlag og bibliotek må snarest få en løsning på striden om utlån av e-lydbøker.

Lydbokstrid: Ung kvinne på Deichmanske bibliotek sitter med hodetelefoner og hører på lydbok. Norske bibliotek må få større mulighet til å låne ut lydbøker som ikke er på cd, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Nasjonalbiblioteket og Norsk forleggerforening har ikke blitt enige om en avtale om utlån av e-lydbøker i bibliotekene. Konflikten er til hinder for litteraturformidlig til små og store og forsterker inntrykket av bokbransjen som en digital sinke. I en tid hvor enkelte målgrupper låner stadig færre bøker på bibliotekene, haster det med å få på plass en ordning for den digitale litteraturen.

Kulturministeren har oppfordret Forleggerforeningen til å komme til enighet med bibliotekene i saken. Dialogen mellom kulturminister Trine Skei Grande og direktør i Forleggerforeningen Kristenn Einarsson om saken på Dagsnytt Atten nylig, tyder på at det kan være nødvendig å skjerpe tonen. På vegne av publikum og norske bibliotek kan kulturministeren være enda mer utålmodig i denne saken.

Ifølge Bibliotekarforbundet er det per januar 2019 tilgjengelig ca. 400 titler av ca.6000 utgitte norske e-lydbøker ved norske bibliotek. Mens lydbøker på CD for lengst er i ferd med å fases ut til fordel for lydbøker for nedlasting og strømming, mangler det avtale på det siste. Inntil videre står det forlagene fritt å tilby bibliotekene slikt digitalt innhold eller ikke. Slik kan det ikke fortsette.

Det må selvsagt avtaler på plass som ivaretar rettighetshavernes interesser på en bærekraftig måte for såvel bransje som bibliotek. Innkjøpsordning, boklov og momsfritak er kulturpolitiske spesialordninger som utgjør en viktig del av det litterære økosystemet i Norge. De er begrunnet med ønske om å fremme kvalitetslitteratur og gjøre den tilgjengelig for flest mulig. Da svekker det hele systemt å begrense tilgangen.

Særlig nå, som voksne låner stadig færre bøker på norske bibliotek, er det viktig at bibliotekene kan tilby bøker både i fysisk og digitalt format. Publikum og det norske biblioteksystemet har ikke tid til å vente lenge på en avtale som reflekterer vår tids digitale virkelighet. Norske bibliotek trenger e-lydbøker og det fort. Rapporten «Kunst i tall» fra ifjor, viser at lydbøker for nedlasting øker mest i norsk boksalg. Å holde dem utenfor bibliotekene, virker misforstått og gammeldags.

Les også lederen «Bokbransjen må bidra bedre digitalt»

På forsiden nå