Adresseavisen mener

Selv om man er gammel, er man ikke nødvendigvis dum

I en kommentar i Klassekampen tar politisk redaktør Bjørgulv Braanen et oppgjør med det han kaller «å dra alderskortet».

Bjørgulv Braanen er politisk redaktør i avisa Klassekampen 

Saken oppdateres.

Det han sikter til, er en tilbøyelighet til å bruke mot noen man er uenig med at de er «gubber» eller «gamle menn». Man legger gjerne til at de ikke bare er gamle, men gjerne også sure, forstokkede og bitre. Eller som Braanen skriver: «De er eldre – og er de ikke litt stygge og rynkete også?».

Debatten om medienes dekning av Trond Giske og metoo er foranledningen for at Braanen kastet seg over tastaturet. Det er den mye delte kommentaren «Gubber som bare ikke vil forstå» fra TV2s Mathias Fischer som har opprørt ham. Det er ikke småtterier Fischer slår fast i sin kommentar: «Akkurat som i metoo-saker, er det først og fremst menn over 50 år som bruker versaler og utropstegn for å forsvare menn over 50 år». Fischer lever åpenbart i en annen virkelighet enn den vi ser. I Trøndelag opplever vi et langt større meningsmangfold. I våre debattspalter kan vi lese eldre menn som er sterkt kritisk til Giske, og vi får innlegg fra kvinner som synes han får for mye kritikk. At det skal være en entydig sammenheng mellom kjønn, alder og meninger, er ikke lett å få øye på her. Heldigvis, får vi nesten si.

Fischer nøyer seg ikke med å generalisere. Han går også langt i å avskilte eldre menns relevans i samfunnsdebatten når han skriver: «I alt dette finnes det likevel noe oppløftende. Aldrende menn er nettopp det, aldrende. De er stadig mer irrelevante i en tid de ikke forstår seg på.» Vi er helt enig med Braanen i at det er en forurensing av debatten. Mener virkelig noen med fullt alvor at vi ikke skal lytte til folk som har nådd en viss alder? Det fungerer kanskje som effektive retoriske finter å stemple folk som gubber, men er det ikke bedre å ta folk for sine meninger, ikke for sin alder?

I Adresseavisen har vi i flere år jobbet aktivt med å få større mangfold i debattene. Vi har satset spesielt på å få fram flere kvinner, unge og flerkulturelle stemmer. Dette fordi våre tradisjonelle debattspalter har vært dominert av nettopp eldre menn. Det betyr ikke at deres meninger er mindre verdt. Vi tror at et mylder av ulike stemmer er et sunnhetstegn for samfunnsdebatten. Og kanskje får man også se at virkeligheten er litt mer sammensatt enn enkelte liker å tro.

På forsiden nå