Adresseavisen mener

Guttene trenger flere helsebrødre

Gutter oppsøker helsesøster på skolen sjeldnere enn jenter.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre er bekymret for gutter som sjeldnere enn jenter oppsøker skolens helsesykepleier. 

Saken oppdateres.

Trolig hadde terskelen blitt lavere med egne helsestasjoner for gutter og flere helsebrødre, mener Høyre-politiker Mari Holm Lønseth. Hun håper helgas Høyre-landsmøte vil slutte seg til en resolusjon om at helsetjenesten blir mer spisset mot gutter. Behov for en digital helsesykepleiertjeneste for barn og unge, er også en del av uttalelsen. Begge forslagene er gode. Jo flere som kommer til helsestasjonen med sine utfordringer, jo flere vil få hjelpa de trenger. Ikke minst vil det bli enklere å fange opp dem som virkelig sliter.

Undersøkelser viser at flere unge sliter psykisk. I dag har vi bedre oversikt og mer åpenhet rundt problemer og vonde opplevelser som barn og tenåringer tidligere brant inne med. Helsesøster, eller helsesykepleier som det nå heter, gir råd om alt fra helseplager til veiledning om seksualitet og prevensjon. Psykososialt arbeid i forbindelse med elevens hjemmeforhold, skolehverdag og psykiske helse, er også blant en helsesykepleiers oppgaver.

LES OGSÅ LEDEREN: Vi trenger flere kjerringer mot strømmen

Bare sju prosent av guttene bruker tjenesten, viser nye tall. Blant jentene er andelen 17 prosent. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at gutter har mindre behov for hjelp og for å snakke med noen, og en egen helsestasjon for gutter vil trolig gjøre det lettere å ta kontakt. Flere mannlige helsesykepleiere, populært kalt helsebrødre, bør også være et mål. På samme måte som mange menn synes det er enklere å snakke med en mannlig psykolog, er det naturlig at gutter foretrekker en mannlig helsesykepleier.

Erfaringer viser at et tilbud rettet mot gutter har noe for seg. Oslo har egen helsestasjon for gutter, og antall konsultasjoner fordoblet seg på ett år. I Bergen er det ordnet med en egen guttekø. I Trondheim opplever helsebroren ved Dalgård skole- og ressurssenter at gutter har lettere for å snakke med ham om tema som berører psykisk helse.

Egne dager for guttene, er også en mulighet. Kommunene må selv organisere tilbudet ut fra sine ressurser. Det viktigste er at terskelen blir lav og at tjenesten blir godt nok markedsført.

LES OGSÅ LEDEREN: Bassenget bør ligge på Moholt

 
På forsiden nå