VG-skandalen gir oss viktig lærdom

Mediene skal alltid behandle folk ordentlig. Det er den viktigste lærdommen av VG-skandalen.

Pressekonferanse: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken var svært alvorlige da de la fram VGs egen evaluering av det som skjedde da de dekket Trond Giskes besøk på Bar Vulkan. 

Saken oppdateres.

VG gjorde feil på feil da de fikk tips om at Trond Giske hadde vært på Bar Vulkan og blitt filmet mens han danset med en yngre kvinne. Kjeden av feil må ha startet da journalist Lars Joakim Skarvøy intervjuet kvinnen, som nå er kjent som Sofie. Etterpå gjorde ledelsen en stor feil da de ikke var tidlig ute med å rette eller fjerne saken.

Ledelsen i avisa har lenge beklaget disse feilene. Onsdag kveld, fem uker etter at de publiserte den første saken, la de endelig fram sin egen evaluering av det som har skjedd i redaksjonen. Pressekonferansen der de fortalte om prosessen, gjorde oss ikke mye klokere. Det mest konkrete vi fikk vite, var at Skarvøy får et halvt år fri – med lønn. Sjefredaktør Gard Steiro blir dessuten sittende.

Da evalueringen ble lagt fram, fikk nok mange følelsen av at beklagelsen overfor Sofie ikke er helhjertet, i hvert fall ikke i hele VGs redaksjon. Samtidig med at ledelsen beklaget enda en gang, påsto journalist Skarvøy i et intervju med NRK at Sofie faktisk uttalte seg slik han skrev. Han sa også at hun hadde uttalt seg enda kraftigere, og det virket som om han refererte fra en samtale de hadde hatt underhånden. Det er i så fall et klart brudd på kildevernet. I Dagens Næringsliv torsdag ettermiddag fikk uttalelsene hans kraftig kritikk av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Når han nå tar til motmæle mot Sofies versjon, slik hun la den fram i TV2, må det bety at det er et helt sentralt poeng han ikke har skjønt: Det kildene sier, skal ikke vris i en retning kildene er uenig i. Men samme kveld som VG la ut sin første sak, gjorde Sofie avisa oppmerksom på at hun var feilsitert. Hun sa at det som skjedde på Bar Vulkan var uproblematisk. Dermed burde saken være opplagt: Sofie følte seg brukt eller til og med misbrukt.

VGs evalueringsrapport viser også at det tidlig i prosessen var stor uenighet internt i VG om det var riktig å legge seg så flat som ledelsen etter noen dager gjorde.

Men for mediefolk er det en helt grunnleggende regel at vi skal behandle folk ordentlig. Når vi snakker med personer som ikke har trening i å uttale seg til pressen, må vi være ekstra forsiktige. Vi må være sikre på at vi forstår hva de mener før vi siterer dem.

LES OGSÅ: VG feller knusende dom over eget arbeid

Først og fremst handler dette prinsippet om folkeskikk og anstendighet. Dessuten handler det om publikums tillit til mediene. Ingen skal føle at det er fare for å bli misbrukt. Leserne skal ha tillit til at vi gjør så godt vi kan med å gi et riktig bilde av de sakene vi dekker.

Hvis VG-skandalen fører til at enkelte blir mer forsiktige med å uttale seg til pressen, er det et problem for norske medier. Problemet er selvfølgelig aller størst for VG.

Det de skriver, kan dessuten få store konsekvenser. Trond Giske ville etter all sannsynlighet blitt valgt inn i styret i Trøndelag Arbeiderparti og dermed i landsstyret, hadde det ikke vært for måten VG dekket Bar Vulkan-besøket på.

Anonyme kilder har lenge vært mye brukt i VGs politiske journalistikk. Hvordan kan vi vite om de er riktig sitert? Når kildene er anonyme, kan vi heller ikke vite om det er noe spesielt slike kilder ønsker å oppnå. Kan de for eksempel ha en egeninteresse av å framstille andre i et negativt lys? Anonyme kilder kan av og til være nødvendig for å avdekke viktige samfunnsforhold, men de må brukes med forsiktighet. VG skal nå sette strengere krav til bruken av anonyme kilder.

LES OGSÅ LEDEREN: Vi ønsker oss frisk debatt, men ikke personangrep

VGs dekning av episoden på Bar Vulkan kaster dermed et spesielt lys over større deler av VGs politiske journalistikk. Skarvøy har fått kritikk for tvilsomme arbeidsmetoder også i tidligere saker. Og boka om Arbeiderpartiet han utga sammen med VG-kollega Marie Melgård, «Alle skal ned»: Er den hundre prosent etterrettelig? Forfatterne må regne med at spørsmålet nå blir stilt.

Et annet spørsmål som også melder seg, er om det er riktig at sjefredaktør Gard Steiro blir sittende. Ved flere tidligere anledninger har VG i lederartikler og kommentarer vært ivrig etter å kreve at sjefer må ta ansvar og gå av når de har gjort alvorlige feil.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

På forsiden nå