Adresseavisen mener

Forståelig frustrasjon på Nordmøre

Frustrasjonen er stor på Nordmøre etter at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å slå sammen fødetilbudet i fylket.

Kjell Neergaard er ordfører i Kristiansund 

Saken oppdateres.

Det har i mange år vært uro rundt helsetilbudet i vårt nabofylke. Nå blåser det igjen opp til storm etter vedtaket om at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund slås sammen og blir lagt til Molde.

Bakgrunnen er en alvorlig økonomisk situasjon. Siden 2011 har helseforetaket brukt penger de ikke har. Det har vært en saktegående prosess, og økonomien har forverret seg fra år til år. Situasjonen har aldri vært verre enn nå, uttalte direktør Espen Remme til Romsdals Budstikke. Ved å ha tjenester både i Molde og Kristiansund har foretaket brukt for mye ressurser på beredskap. Derfor vil de samle tilbud innen føde, rehabilitering og psykisk helsevern, gi en innsparing på om lag 100 millioner kroner. Når helseforetaket også mener at det samlede tilbudet vil bli styrket, er det lett å forstå deres argumentasjon.

Reaksjonene er sterke på Nordmøre. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), marsjerte ut fra møterommet etter at vedtaket var fattet. Han var i forkant svært tydelig i sin melding til foretaksledelsen: «Dette kan oppsummeres med tre ord: Nok er nok! Vi er drittlei, for å bruke et nordmørsk uttrykk». Ifølge Tidens Krav omtalte Neergaard styresaken som «provoserende, forutbestemt, tendensiøs og ufullstendig». Det er lett å forstå ordførerens frustrasjon. Kampen for sykehuset har ridd nordmøringene som en mare i mange år. Nå truer ordførerne med å trekke seg fra samarbeidet med helseforetaket. Det er en alvorlig situasjon. For å gi gode helsetjenester er man helt avhengig av et godt samarbeid mellom kommuner og de statlige helseforetakene.

Uroen på Nordmøre vil også få konsekvenser for Trøndelag. Dersom folk begynner å bruke helsetjenestene i Trøndelag, slik ordførerne oppfordrer til, vil det legge ytterligere press på tjenestetilbudet. Hele sykehusøkonomien kan komme i spill. Samtidig vil den gamle debatten om å innlemme Nordmøre i Trøndelag, blusse opp. Det kan være mange grunner til at det er fornuftig, men det er en debatt som bør tas på bakgrunn av fornuft, ikke sterke og opprørte følelser.

På forsiden nå