Adresseavisen mener

Endelig punktum for pelsdyr i bur

Denne uka la regjeringen fram sitt forslag om nedleggelse av pelsdyrnæringen.

Saken oppdateres.

Sannsynligvis vil et forbud mot pelsdyrhold bli vedtatt med stort flertall på Stortinget før sommeren. Det legges opp til en overgangsordning, slik at eksisterende pelsdyrprodusenter kan drive fram til 1. februar 2025.

Leder i Norges Pelsdyralslag kaller dette et historisk svik mot landbruket og hevder at vedtaket er gjort «på syltynt grunnlag» og «basert på Venstres følelser». Det er forståelig at dette vekker sterke reaksjoner blant pelsdyroppdretterne. Det skygger ikke for at vedtaket både er fornuftig og riktig. En skal ha fulgt dårlig med i den mangeårige debatten for å ikke se at dette er godt begrunnet. Ikke bør forbudet komme som noen stor overraskelse heller. Pelsdyroppdrett har lenge vært omstridt i Norge. For hvert år som har gått er motstanden mot pelsdyroppdrett blitt sterkere, både i politikken og blant folk. Selv om det er den borgerlige regjeringen som nå foreslår et forbud, er det stort flertall mot pelsdyr på den politiske venstresiden.

Det viktigste handler likevel om at pelsdyroppdrett er lite forenlig med god dyrevelferd. Både Den norske veterinærforening og Rådet for dyreetikk har vært tydelige i sine anbefalinger. Også Veterinærinstituttet støtter en avvikling. Dagens pelsdyrhold er ikke tilfredsstillende når det gjelder å ivareta dyrenes naturlige adferdsbehov. En ting som skiller pelsdyrproduksjon fra annen husdyrproduksjon, er at pels er et unødvendig produkt.

At dette er en tung beskjed for oppdretterne, er naturlig. Derfor er det viktig at regjeringen sørger for gode kompensasjonsordninger. Regjeringen legger nå opp til en bedre ordning enn det som var foreslått. Nå skal det mye til å gjøre alle fornøyd, men det er avgjørende med en ordning som oppleves rettferdig for dem som blir rammet av forbudet.

Det har vært mange år med usikkerhet for norske pelsdyroppdrettere. Nå bør norske politikere være tydelige på at det ikke åpnes for noen omkamp om pelsdyrhold, uavhengig av politisk skifte. Tiden er inne for å sette et endelig punktum for en omstridt næring.

På forsiden nå