Adresseavisen mener

Et skjevt stykke mediepolitikk

Ny mediemelding og endringer i postloven treffer skjevt i det norske medielandskapet.

Mindre post: Samferdselsminster Jon Georg Dale (Frp) foreslår at Posten fra neste år bare skal ha ansvar for å bringe ut aviser på tirsdag, torsdag og lørdag. Sammen med mediemeldingen som kulturministeren nylig la fram gir det en skjev norsk mediepolitikk, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

Saken oppdateres.

I løpet av de siste ukene har regjeringen ved kulturminister Trine Skei Grande og samferdselsminister Jon Georg Dale lagt fram en ny mediemelding og en stortingsproposisjon om endringer i postloven. Til sammen vil disse kunne ha stor innflytelse på hvordan det norske mediemangfoldet vil utvikle seg framover. Det er mye bra i mediemeldingen, men samlet treffer de to forslagene ganske skjevt i det norske medielandskapet.

Det var neppe tilfeldig at mediemeldingen ble presentert på årsmøtet til Landslaget for lokalaviser. Kulturministeren viser en fortjenestefull omsorg for de små lokalavisene, som kommer best ut i mediemeldingen. De som ser ut til å komme dårligst ut i meldingen med undertittelen «Mediepolitikk for ei ny tid», er større lokalaviser, nummer-to-aviser på steder hvor det fortsatt er mediekonkurranse og de såkalt meningsbærende riksavisene. At mange av de sistnevnte også vil rammes hardest av forslaget til endring av distribusjon av papiraviser med Posten, gir den samlede mediepolitikken en slagside.

Kraftig reduksjon av antall dager med postombæring slår ulikt ut i by og land. For mindre lokalaviser med utgaver to til tre ganger i uka, kan forslaget til samferdselsministeren om avisdistribusjon med posten tre dager i uka fortone seg som ganske godt. En overgangsperiode på tre år fra neste sommer kan likevel virke i korteste laget. For lokalaviser som kommer ut fem eller seks dager i uka, og for riksdekkende aviser som Nationen, Vårt Land eller Klassekampen, vil forslaget innebære en dramatisk reduksjon av muligheten til å nå ut med deler av produktet til sine lesere.

Det er særlig innbyggere i Distrikts-Norge som vil rammes og få et dårligere medietilbud enn i dag. Kulturministeren var ved framleggelsen av mediemeldingen opptatt av omfordeling til små, lokale aviser for å dekke hvite flekker på mediekartet. Det er fare for at en samlet konsekvens av forslagene til kulturministeren og samferdselsministeren når det gjelder støtte til og distribusjon av norske medier framover er vel så egnet til å skape hvite flekker på det norske mediekartet som å dekke dem.

På forsiden nå