Adresseavisen mener

Et halvferdig norgeskart

Kommunebarometeret som Kommunal Rapport har laget, er en alvorlig påminner om hvor stor forskjell det er mellom norske kommuner.

Leka er en av de kommunene som Adresseavisen mener er for liten til å bestå som egen kommune  Foto: AGNETHE WEISSER

Saken oppdateres.

Det gjelder blant annet tilstanden i ulike tjenester som skole, barnehage, eldreomsorg og barnevern, næringsliv og i kommuneøkonomi. Selv om det er mange nyanser, viser tallene at mange små kommuner sliter. Med de mange sammenslåingene som vil trå i kraft fra nyttår, er det grunn til å tro at forskjellene mellom kommunene bare vil vokse. Fortsatt har halvparten av kommunene mindre enn 5000 innbyggere. I Trøndelag er det flere kommuner med mindre enn tusen innbyggere.

De sammenslåtte kommunene i Trøndelag virker så langt å være en suksess. Både nye Orkland og nye Namsos har gode prosesser hvor også utkantene føler seg sett og hørt. Nærøysund er en annen ny kommune som har kommet godt over målstreken til tross for en vanskelig start. Regjeringen vedtok at Nærøy, Vikna og Leka skulle slås sammen med tvang. Leka strittet imot, men Nærøy og Vikna valgte likevel å samles i nye Nærøysund. Nå er mange av brikkene falt på plass. De siste ukene har innbyggerne til og med stemt over forslag til nytt kommunevåpen. En skal ikke mange årene tilbake før få hadde trodd at de småkjeklende naboene skulle komme dit. Nå er det tegn til ekte følelser mellom de gamle kamphanene. Dette er uansett et ekteskap som oser av fornuft. Med et felles arbeidsmarked har de alt å vinne på å bli en mer slagkraftig kommune. Med et næringsliv preget av optimisme og vekst, lover det godt for utvikling av de ytre delene av Namdalen. Det er slett ingen selvfølge.

Da er det større grunn til å bekymre seg for de kommunene som har valgt alenegang. Leka har i skrivende stund 582 innbyggere. I tillegg til å være få, er de fleste av innbyggerne også godt voksne. Leka har landets høyeste gjennomsnittsalder. Det er ikke noe galt med eldre mennesker, men for en kommune er det dessverre ikke et sunnhetstegn. Det blir utfordrende å skaffe nok arbeidskraft og vanskelig å opprettholde et godt servicetilbud. Dessverre blir det ofte også en ond spiral som gjør det lite attraktivt for unge å flytte til kommunen. Nå skal Leka fortsette alene, i skyggen av nye Nærøysund. Det er all grunn til å håpe at den nye øykommunen vil klare seg godt. For Norge som nasjon er det viktig å ta vare på utkantene. Men at alle småkommuner skal fortsette som i dag, er neppe den riktige løsningen.

Under det kommunalpolitiske toppmøtet i regi av KS forrige uke, antydet representanter fra regjeringen at det ville komme en ny bølge med kommunesammenslåinger. Den bølgen er det all grunn til å hilse velkommen.

På forsiden nå