Adresseavisen mener

Distriktene trenger utdanning

Forslaget om å redusere antall studiesteder ved Nord universitet blir naturlig nok dårlig mottatt i Trøndelag og Nordland. Foreløpig er ingenting avgjort, og det er naturlig at det kommer en debatt om problemene kan løses på en annen måte.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gikk til det uvanlige skritt å invitere seg til styret i Nord Universitet sist uke. Her sammen med styreleder Vigdis Moe Skarstein.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Det er ingen tvil om at Nord universitet har problemer som ikke kan fortsette. Det tre år gamle universitetet er en sammenslåing av tidligere høgskoler og har undervisningssteder som er spredt over et enormt område, fra Stjørdal til Stokmarknes. Det spredte undervisningstilbudet har distriktspolitisk sett vært en betydelig styrke, men det stilles andre krav til et universitet enn til høgskoler.

LES OGSÅ: - Dette rammer hele Namdalen

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø besøkte styremøtet ved universitetet i januar, fastslo hun at Nord befant seg i en svært alvorlig situasjon. De scoret dårlig på flere områder der det stilles bestemte krav til universitetene. Den store spredningen med mange campus fører også til betydelige kostnader.

Dette viser at Nord universitet har behov for en omorganisering. Forslaget fra rektor Hanne Solheim Hansen er dramatisk for de lokalsamfunnene som blir berørt. I kjølvannet av forslaget om å legge ned sykepleieutdanningen i Namsos kommer bekymringen for at også sykehuset skal ryke. Det er naturlig at styret vurderer om det finnes andre måter å organisere studietilbudet på enn nedleggelse.

Det lett å forstå de kraftige reaksjonene på forslaget om å samle det meste av undervisningen i Levanger og Bodø for å skape sterkere fagmiljø. Flere påpekte at en slik sentralisering vil skade næringsliv og samfunnsliv i flere distrikter.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Universitetet som blir dømt nord og ned

Universitetene skal drive forskning og undervisning på høyeste nivå. Men de skal samtidig tjene samfunnet som omgir dem. Det betyr at Nord universitet også skal tjene distriktene der de befinner seg. Samtidig har ledelsen en betydelig utfordring med å tilby god utdanning på mange studiesteder. De må være attraktive for studentene for å ha livets rett. Vi må heller ikke glemme at kommunikasjonene bedrer seg. Dilemmaene står i kø, og ledelsen får en viktig oppgave med å balansere ulike hensyn.

På forsiden nå