Adresseavisen mener

Mesling-vaksine er ikke en privatsak

Meslinger er en av de mest smittsomme barnesykdommene, og flere land rapporterer om en sterk økning av sykdomstilfeller.

Vaksineprogrammet i Norge er frivillig, men dekningsgraden er likevel veldig god. Vaksinering mot meslinger inngår i MMR-vaksinen (meslinger, kusma, røde hunder).   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital forbereder seg på at sykdommen kan bli påvist i Trøndelag, det er mange år siden sist. Sykehuset ber derfor ansatte om å sjekke om de er tilstrekkelig beskyttet og legger til rette for at ansatte kan vaksinere seg. Trondheim kommune kartlegger også om helsearbeidere er vaksinert.

Dette er et viktig arbeid. Ansatte skal ikke utsettes for unødvendig helserisiko samtidig som de må unngå å smitte andre. Det kan gå utover sårbare pasienter. Praksisen er også et signal til resten av befolkningen om at vaksine ikke bare er et privat anliggende.

LES OGSÅ LEDEREN: Mangelen på sykepleiere må løses

Foreløpige tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at antallet påviste meslingtilfeller globalt i de tre første månedene i 2019 har økt med 300 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skjer også i land med høy vaksinasjonsdekning. Smitten kommer blant annet fra miljøer som av overbevisning ikke vaksinerer barna sine. De siste månedene er Frankrike, Polen, Italia, Tsjekkia og Belgia landene hvor det er registrert flest tilfeller. I Frankrike ble det registrert 188 tilfeller i februar, mer enn en tredobling sammenlignet med desember.

I Norge er vaksinasjonsprogrammet for barn frivillig. Dekningsgraden blant de yngste er god, men voksne kan mangle vaksine, mangle én dose eller er immune etter å ha hatt meslinger som liten. Andre kan være innbyggere født i andre land eller såkalte vaksineskeptikere. WHO mener at nærmere 95 prosent av befolkningen må være vaksinert med to doser for å hindre spredning. Ved å vaksinere ditt barn, beskytter du også andre barn.

En kvinne som er vaksinemotstander deltar i en demonstrasjon i delstaten New York tidligere i år etter at barn uten meslingvaksine fikk forbud mot å oppholde seg på offentlige steder.   Foto: Reuters

Frp har tatt til orde for at vaksineprogrammet skal være obligatorisk for barn og helsepersonell. Vi forstår tankegangen. Likevel har vi tillit til Folkehelseinstituttet som mener at det ikke er holdepunkter for at dekningsgraden er bedre i land med obligatorisk vaksinasjon. Tvang kan føre til en negativ holdning til vaksine. Vaksinasjonsprogrammet, god informasjon fra helsemyndighetene og tilrettelegging for helsepersonell, bør være tilstrekkelig.

På forsiden nå