Adresseavisen mener

Svikten i barnevernet må ikke skje igjen

Barnevernet i Østbyen fungerte altfor dårlig i årene 2012 til 2017, viser en gjennomgang Trondheim kommune har gjennomført. Dette er alvorlig og må føre til at vi får et system som hindrer at slikt gjentar seg.

En rapport om barnevernet i Østbyen avdekker kritikkverdige forhold. Fra venstre Mette Berntsen, konstituert kommunalsjef Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør Line Øyen, enhetsleder Østbyen Elisabeth Eggen Solem, barnevernleder i Midtbyen og leder av teamet.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte onsdag at barnevernstjenesten i Østbyen gjenopptar 44 saker der det er stor fare for at barn opplever eller har opplevd omsorgssvikt, overgrep og vold i hjemmet. Nærmere tusen saker er gjennomgått, og prosenten saker som ikke er godt nok behandlet, er derfor lav. Men som kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier: Ett barn er ett for mye.

Hun bruker sterke ord i saken som nå blir lagt fram for politikerne. Det har hun grunn til. Det er en av samfunnets aller viktigste oppgaver å sørge for at barn får god nok omsorg og en trygg oppvekst.

Vi merker oss at mens barnevernet i Østbyen i 2015 henla 31 prosent av sakene, henla de under tre prosent i fjor. Dette er en gledelig utvikling, men det er ingen grunn til å slå seg til ro med at dagens situasjon ser ut til å være god. Kommunen må i detalj finne ut hva som gikk galt i de årene som er undersøkt, slik at liknende situasjoner ikke oppstår igjen, verken i denne bydelen eller andre steder.

LES OGSÅ: Kontrollkomiteen ble ikke beroliget av svarene de fikk

Kommunerevisjonen er i gang med å granske hva som skjedde de aktuelle årene, men Nereid og kommunalsjefen for barne- og familietjenesten peker allerede nå på flere forhold. De sier at mangelfull ledelse, mange konflikter i ledelsen, mangel på kompetanse og dårlig arbeidsmiljø preget barnevernet i Østbyen i denne perioden.

Forholdene skal nå være rettet, men vi må likevel spørre hvordan en så uholdbar situasjon kunne fortsette i flere år, uten at noen grep inn. Svikt i barnevernet går ut over forsvarsløse barn. Det er uakseptabelt.

LES OGSÅ: Arbeidet med å gjennomgå eldre saker startet sist høst

Vi må tilføye at det som skjedde i Østbyen disse årene ikke er enestående. Kritikkverdige forhold i barnevernet blir jevnlig avdekket over hele landet. Helsedirektoratet gjennomførte i 2015 og 2016 et landsomfattende tilsyn som viste at barnevernets arbeid med bekymringsmeldinger i mange kommuner var altfor dårlig.

Barnevernet er så viktig at det må stå helt i toppen av kommunale prioriteringslister. Det må Trondheims-politikerne sørge for når de behandler det som skjedde i Østbyen.

På forsiden nå