Landsmøte MDG:

Grønne av optimisme

Bompengeopprøret skremmer ikke MDG. De seiler høyt på økende miljøengasjement ungdom og i folket for øvrig. Slik de har forandret Oslo, skal de også forandre Norge.

MDGs nasjontale talspersoner, Une Bastholm og Arild Hermstad hyllet klimastreikende ungdommer da de åpnet partiets landsmøte fredag. MDG, som tidligere har tegnet dystre fremtidsbilder for Norge og verden, er nå mer optimistiske enn på lenger. Både for egen oppslutning og for klimaengasjementet, til tross for den økende bompengemotstanden, skriver vår kommentator.   Foto: Harry Tiller

Saken oppdateres.

Stortingsrepresentant og nasjonal talsperson, Une Bastholm, avsluttet sin åpningstale til landsmøtet på denne måten: Vi erklærer herved natur- og klimakrise, og vi går til valg på en gjennomgripende samfunnsendring for å redde naturen som vi mennesker er avhengige av. Og Norge vil merke oss. For la meg si det sånn: Tiden for å spørre pent er forbi.

LES OGSÅ: Til krig for bompenger

Miljøpartiet De Grønne (MDG) flyr høyt på meningsmålingene for tiden. De er båret frem av en økende klimabevissthet og økt engasjement, særlig blant de aller yngste. Tidligere har mye av budskapet fra MDG vært preget av dystre fremtidsutsikter og det onde tunger har kalt dommedagsprofetier. Nå har tonen fra de grønne dreid i mer optimistisk retning.

Ikke sånn å forstå at MDG mener fremtidsutsiktene for jorda er lysere nå, men engasjementet for drastiske klimatiltak og bevaring av natur- og artsmangfold er større enn på lenge. Det er en utvikling som MDG vet å sette pris på.

Selv om bompengekrisen hos mange ser ut til å være mer bekymringsfull enn klimakrisen, finnes det mange velgere der ute, særlig i de største byene, som synger på samme melodi som MDG for tiden. Slikt kan det bli mange nye kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter av. Og slikt kan det bli mer makt og innflytelse av også etter valget. Men samtidig betyr økt oppslutning og økt innflytelse også flere kompromisser i den politiske hverdagen etter valget.

Les også: Vil doble bensinavgiften og gi den tilbake til folket

Ved åpningen av landsmøtet på Fornebu i Oslo marsjerte en gruppe klimastreikende ungdom inn i salen med taktfaste rop om at Erna må gå, klimahandling nå. MDG er det partiet som har trykket klimastreikende ungdom hardest til brystet og det eneste partiet som har sagt ja til klimaaksjonens krav om 60 prosent kutt i utslipp innen 2030, ingen flere utvinningstillatelser for oljeindustrien og å gi 65 milliarder norske kroner årlig til finansiering av klimatiltak i fattige land. Det er signaler klimaengasjert ungdom liker å høre, men i møtet med norsk politisk virkelighet vil MDG få betydelige utfordringer med å levere på sine lovnader.

De to nasjonale talspersonene for partiet, Arild Hermstad og Une Bastholm, snakker i varme ordelag om klimaengasjert ungdom, krav om avvikling av norsk oljeindustri, utvikling av grønne arbeidsplasser og de resultatene som MDG har fått gjennom, særlig i de store byene. Og i Oslo spesielt. Partiet er fortsatt et storbyparti.

Det er ikke så rart. Det er i byene biltrafikken skaper utfordringer, men også der det er lettest å stable på beina gode kollektivtilbud slik at klimaengasjerte mennesker kan foreta grønnere valg. Fullt så enkelt er det ikke for de som bor i distriktene der det ikke går en buss eller en T-bane dit folk skal. At partiets budskap først og fremst når gjennom blant byfolk ser ikke ut til å bekymre MDG særlig mye. Men skal partiet ta mål av seg til å forandre Norge i en grønnere retning, trengs det også klimaløsninger som fungerer også i småbyer og i tettsteder der kollektivtrafikken ikke kan løse folkets hverdagsutfordringer.

MDG har et mål om å bli både et parti for byene og bygdene. I noen småkommuner hadde de god oppslutning for fire år siden. MDG kan vise til gjennomslagskraft og resultater i Oslo og Trondheim der de sitter i posisjon, men det er fortsatt langt mellom de grønne stemmene blant bønder og de som ikke har månedskort på bussen.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER


På forsiden nå