Landsmøtet MDG

Tror du på et liv etter oljen?

Før eller siden kommer det en tid da Norge ikke lenger er en oljenasjon. MDG har laget sin plan for det. Kanskje flere burde gjøre som dem?

MDG fører an i den viktige debatten om hvordan vi skal leve etter oljealderen. Den debatten må flere ta del i, skriver kommentator Harry Tiller.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Miljøpartiet De Grønne har en plan for når den siste brønnen er stengt, og veien dit. Den starter med å sette en sluttdato for norsk oljevirksomhet – 13 år frem i tid. Det er ikke lenge til. En sluttdato er kanskje ikke det viktigste på denne veien, men at vi finner en felles strategi som gjør oss i stand til å bevare velferdsstaten den dagen verden ikke lenger vil kjøpe olje og gass. Og for at vi har et ansvar for å bidra til å redde denne planeten fra dramatiske klimaendringer. En slik omstilling av hele landet burde engasjert oss alle i langt større grad enn å sutre over noen bomstasjoner.

Landsmøtet i MDG vil skape et massiv grønt skifte, sørge for å etablere tusenvis av nye arbeidsplasser som skal erstatte de som i dag gir oss oljen fra Nordsjøen, det skal peises på med forskning og statlige omstillingstiltak i milliardklassen. Vedtaket om å sette ned en oljekommisjon, etter modell fra den tyske kommisjonen som skal avvikle kullkraften, er vel verdt å se nærmere på.

LES KOMMENTAREN: Grønne av optimisme

Det er en stor og skremmende tanke å plugge oljebrønnene i Nordsjøen, si nei takk til oljekronene som årlig strømmer inn i oljefondet og statsbudsjettet og som gir grunnlag for velferd og vekst over hele landet. Vår velferd er bygd opp av olje siden vi fant på Ekkofiskfeltet lille julaften 1969. Oljeeventyret skapte det moderne samfunnet, titusenvis av arbeidsplasser, kompetanse i verdensklasse og rikdom i bøtter og spann.

Å skru oss over til en verden uten olje, er krevende. Vi snakker om det som kanskje er den største snuoperasjonen i vår tid, en ny industriell revolusjon om du vil. Vi kan krangle om hvor fort det skal gå, hvilke tiltak som er best egnet, men det er på tide å slutte å krangle om det er nødvendig å tenke på livet etter oljen. For det kommer det til å bli.

LES OGSÅ: - Jeg elsker bomringen

MDG går lengst av alle når de setter en sluttdato for den siste oljen. Men partiet tar for enkelt på den betydningen norsk oljevirksomhet har når de sier at Norge ikke lever av olje. Det argumenteres med at bare en liten del av avkastningen fra oljefondet brukes i statsbudsjettet, og at resten av inntektene bidrar til fondets vekst. Og at bare en av ti jobber i oljebransjen. Det har de for så vidt rett i. Men handlingsregelen sikrer at vi i 2019 sluser inn nesten 300 milliarder til statsbudsjettet. Det er ikke småpenger. På toppen av dette kommer skatteinntekter på lønna som alle som arbeider i denne bransjen, og selskapsskatten fra leverandører og industrien som lever av vår oljevirksomhet. Ett årsverk i oljeindustrien skaper langt større verdier enn et årsverk i andre bransjer i dette landet. Å avvikle oljebransjen vil derfor by på enorme utfordringer, ikke minst for å finansiere den norske velferdsstaten i årene som kommer. Dette kan vi ikke ta lett på.

Les også: - Derfor har vi en bedre landbrukspolitikk enn Sp

Men det går en grønn bølge over Europa, og den kommer til å vokse. EU bygger ned kull og opp fornybar energi. Innen 2030 skal EU ikke slippe ut klimagasser, ungdommen har fått nok og streiker i gatene, miljøpartier over hele Europa øker sin oppslutning og vil få mer makt og innflytelse. En ting ser ut til å være sikkert: Olje og gass kommer til å bli mindre sexy, og inntektene vil gå ned. Stadig strengere krav om reduksjon i utslipp og teknologisk utvikling bidrar i samme retning. Med slike fremtidsutsikter sier det seg selv av å stikke hodet i sanden, ikke er måten å styre et land eller en bedrift på inn i femtida på.

LES OGSÅ: MDG vil gi folket klimabelønning

Vi har det travelt med å finne den riktige planen, rett tempo og de riktige virkemidlene for å stake ut en ny kurs. Mange sitter fortsatt i skyttergravene og håper alt dette grønne maset skal gå over. Vi kommer nok til å pumpe olje også etter at MDGs sluttdato er passert. Men debatten om norsk oljes fremtid kommer ikke til å forsvinne.

Derfor bør vi kanskje ta den på alvor nå. Mens vi ennå kan tenke oss om.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER

HØR PODKASTEN OMADRESSERT DER VÅRE KOMMENTATORER BLANT ANNET SNAKKER OM MDGS LANDSMØTE

På forsiden nå