Adresseavisen mener

God bussløsning hindrer flere biler på Sluppen

Planene for busstrafikken på Sluppen kunne ført til en betydelig økning i biltrafikken fra høsten av. Takket være godt samarbeid mellom private og offentlige aktører ser det ut til at vi slipper det.

Ole Petter Bjørseth i eiendomsselskapet Kjeldsberg vil ha ny holdeplass for metrobussen ved Siemens-bygget.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Hovedhensikten med metrobussen er at flere skal kjøre buss og at persontransporten skal bli mer effektiv. På Sluppen var det fare for at det motsatte ville skje. Det lå an til at metrobussen ikke kunne stoppe ved Kroppan bru, verken på vei ut av eller inn til sentrum. Stoppestedene ligger ugunstig til, både med tanke på fart og oversiktlighet.

Nedleggelsen av disse stoppestedene kunne gitt 5000 arbeidstakere i området et mye dårligere busstilbud. Mange ville fått en ekstra fottur på et kvarter både til og fra jobb. Hvis folk må gå en ekstra halvtime i all slags vær hver dag, vil svært mange velge å kjøre bil i stedet.

Formannskapet vedtok tirsdag en annen løsning. Det gjenstår flere avklaringer før den kan gjennomføres, blant annet i fylket og i AtB. Men en ny løsning vil bety at mange som arbeider i Sluppen-området, får en kortere spasertur fra bussen til jobben enn før. Bakgrunnen er at partene i Miljøpakken lenge har forsøkt å finne en løsning, uten at de ble enige. Men et initiativ fra direktør Ole Petter Bjørseth i eiendomsselskapet Kjeldsberg bidro til å løse floken. Hans forslag er utgangspunktet for vedtaket i formannskapet.

Den nye planen går ut på at en del av veibanen langs Holtermannsvegen blir redusert fra to til ett kjørefelt hver vei. Innsnevringen skjer fra krysset Holtermannsvegen/Bratsbergvegen til Omkjøringsvegen. I tillegg blir en stengt kulvert ved Siemens-bygget åpnet for fotgjengere. Dermed kan det etableres et nytt stoppested ved Siemens. Vi håper Miljøpakken har rett når de sier at innsnevringen i Holtermannsveien ikke vil føre til trafikkproblemer. Uansett fortjener Kjeldsberg ros for at de aktivt har engasjert seg i byutviklingen i nærområdet. Avklaringene som gjenstår, bør ikke komme i veien for et godt busstilbud til og fra Sluppen.

LES OGSÅ: Slik blir den nye Leangen stasjon

Politikerne må tenke langsiktig når de planlegger området fra Elgeseter gate og sørover til Kroppan bru. Her er det store muligheter for at byen kan vokse. Et godt kollektivtilbud er en forutsetning for at det kan skje.

På forsiden nå