Adresseavisen mener

Et panisk spill om bompenger

Frp har bompengepanikk og sviktende oppslutning. Kravet om å skrote byvekstavtaler og nullutslippsmålet for vekst i biltrafikken, er feilslått politikk.

Siv Jensen, Sylvi Listhaug og resten av Frp skal forhandle med sine regjeringspartnere om betydelige endringer i bompengesystemet. Kravene fra Frp er feilslått politikk for å løse utfordringene, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Onsdagens krisemøte mellom partiledelsen og landsstyret i Frp endte i en liste med krav som partiet nå skal forhandle med sine regjeringspartnere om. Frp vil blant annet endre nullvekstmålet som skal sørge for at biltrafikken i byene ikke øker. De vil at nye byvekstavtaler skal droppes og at det ikke skal innføres veiprising som alternativ til dagens bompengeinnkreving. Flere av kravene bryter med regjeringens politiske plattform som ble laget så sent som i januar. Venstre og KrF har allerede sagt tydelig fra om at det ikke kommer på tale å endre Granavold-erklæringen på disse punktene.

Det brer seg et massivt opprør mot bompenger over hele landet. Det er et opprør det politiske Norge må forholde seg til. Men regjeringspartiet Frp spiller et politisk spill for å tekkes bompengemotstanderne når de prøver å være opposisjonsparti samtidig som de sitter i regjeringen. De har både samferdselsministeren og finansministeren og står ansvarlig for både byvekstavtaler, store veiutbygginger delfinansiert med bompenger og krav om at kommunene må forholde seg til nullvekstmålet for å få penger fra staten.

Byvekstavtalene har skapt bedre miljø i byene. Inntektene fra bompengene har vært med på å finansiere økt satsing på kollektivtrafikk og å legge forholdene til rette for myke trafikanter. Denne utviklingen må fortsette, ikke stanses av Frp's bompengepanikk.

Det er god grunn til å diskutere hvordan dagens bompengesystem kan erstattes av et mer rettferdig system som både er sosialt utjevnende og hvor flere enn bare de som bor utenfor bomringen bidrar. Det går en grense for hvor mye penger som kan kreves inn av bilistene, men bompengeopprør må møtes med nye og mer rettferdige løsninger, ikke en politikk som skaper frislipp for privatbilsmen.

På forsiden nå